Dr Đurađ D. Milošević

Redovni profesor

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Đurađ D. Milošević

Dr Đurađ D. Milošević

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 402

CV

Biografija

Ђурађ Милошевић рођен је 04.08.1983. године у Нишу. Основну и средњу школу завршио је са одличним успехом у Нишу. Уписао је студије на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу, студијска група Биологија са екологијом, школске 2002./03. године и дипломирао 2008. године са просечном оценом 9,73 и оценом 10 на дипломском испиту. Школске 2008./09. године уписао је докторске студије на Биолошком факултету у Београду, модул Хидроекологија. У школској 2010./11., након што је одслушао две године и положио све испите предвиђене програмом, студије наставља на Пр
BiografijaAngažovanjaPublikacije