(IM-RS-I54) Duboke neuronske mreže

  • master akademske

    • Računarske nauke 2014

      • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+145+30+0+15

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

Predavanja:

Branimir (Тihomir) Тodorović

Vežbe:

Jelena Milovanović

Samostalni istraživački rad:

Branimir (Тihomir) Тodorović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci