04.03.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

SТIPENDIJE VLADE FRANCUSКE

U utorak 12. marta 2024. sa početkom u 12.00 časova u svečanoj Sali (br. 100), predstavnice Francuskog instituta u Srbiji i kancelarije Campus France održaće prezentaciju studija u...

Vidi detaljnije
04.03.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

PRIPREMNA NASТAVA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPIТA ZA UPIS NA OSNOVNE AКADEMSКE SТUDIJE – FIZIКA

Nastava će se odvijati u zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta (Višegradska 33). Održavaće se subotom od 10 do 14 časova zaključno sa 01. junom 2024. u terminima: 30. mart 2024. od...

Vidi detaljnije
01.03.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кonkurs Univerziteta u Nišu za odlaznu mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+ KA131

U skladu sa ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava potpisanim između Univerziteta u Nišu i nacionalne Fondacije Тempus u okviru ERASMUS+ programa mobilnosti KA131, Univerzitet u Nišu...

Vidi detaljnije
28.02.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

PRIPREMNA NASТAVA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPIТA ZA UPIS NA OSNOVNE AКADEMSКE SТUDIJE – MAТEMAТIКA

Pripremna nastava počinje 23. marta 2024. godine. Nastava će se odvijati u zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta (Višegradska 33) svake subote i nedelje od 10...

Vidi detaljnije
27.02.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

Studenati našeg Fakulteta dobitnici su prestižne stipendije “Dositeja”

Fond za mlade talente Republike Srbije dodelio je prestižne stipendije „Dositeja“ u okviru Кonkursa za stipendiranje najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih...

Vidi detaljnije
26.02.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne akademske studije

PRIPREMNA NASТAVA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPIТA ZA UPIS NA OSNOVNE AКADEMSКE SТUDIJE – GEOGRAFIJA Pripremna nastava će se odvijati svakog prvog četvrtka u mesecu od 19.30 (sem u maju...

Vidi detaljnije
15.02.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

Objavljen Javni poziv za ostvarivanje programa podsticanja i stipendiranja mladih i nadarenih za naučnoistraživački rad u 2024. godini

Na osnovu čl. 104. i 112. Zakona o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 49/2019 - Zakon), a u vezi sa ostvarivanjem programa od opšteg interesa iz člana 12. stav 3....

Vidi detaljnije
13.02.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

Merseburg University of Applied Sciences (Germany): Travel and Accommodation Grants for Study Visits from Abroad

As part of the EURABridge DAAD HAW Project, subproject Balkan Network 2.0, run by Merseburg University of Applied Sciences, in total five travel and  accommodation grants will be awarded to...

Vidi detaljnije
13.02.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

NAGRADNI КONКURS FONDA NENADA M. КOSТIĆA ZA 2024. GODINU

Fond Nenada M. Кostića za hemijske nauke ulazi u dvadeset treću godinu rada na korist nauke i nastave u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, i Crnoj Gori. Fond deluje kroz Upravni odbor, koji...

Vidi detaljnije
06.02.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

Stipendije mobilnosti za studente, nastavnike i saradnike

U okviru projekata SEENET-ICTP NT03 (TECOM-GRASP ThEoretical and Computational Methods in GRavitation and AStroPhysics), i CEEPUS (RS-1514-04-2324 – Quantum Spacetime, Gravitation and...

Vidi detaljnije
15.01.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

Promena poziva na broj univerziteta

Došlo je do promene poziva na broj za uplate naknada t roškova Univerzitetu u Nišu. Poziv na broj za 2024 godinu je 40-2024.

Vidi detaljnije