20.01.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Offline Student Programme at JINR

Dear Colleagues, We would like to inform you that the Joint Institute for Nuclear Research announces the call for applications for the JINR Student Programme held all-year-round in the offline...

Vidi detaljnije
12.01.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Nikola Filipović

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Spora i uskladištena svetlost u sfernim kvantnim tačkama u lestvičastoj konfiguraciji" zakazana je za 25.01.2022. u 12.00...

Vidi detaljnije
28.12.2021Važne vesti / Opšta obaveštenja

Odluka o pokretanju postupka za izbor dekana Fakulteta

Odluka u prilogu.

Vidi detaljnije