02.02.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

“Dan turske kulture“ održan na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu

  „Dan turske kulture“ održan je u amfitetaru Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, uz podršku Ambasade Republike Тurske u Beogradu i Univerziteta u Nišu. Događaj je...

Vidi detaljnije
31.01.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Marko Stanković

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Bisimulacije za Кripkeove modele fazi multimodalnih logika - Bisimulations for Kripke models of Fuzzy Multimodal Logics“ zakazana...

Vidi detaljnije
26.01.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva u 2023. godini za 14 programskih aktivnosti.

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, 25.01.2023. godine raspisalo Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva u 2023. godini za 14 programskih...

Vidi detaljnije
20.01.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Poziv radi uručenja diplome

Svakog radnog dana od 11:00 - 13:00, studenti koji su završili osnovne akademske i master akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, moći će preuzeti svoju diplomu u Službi za...

Vidi detaljnije
19.01.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кonkurs Univerziteta u Nišu za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa ERASMUS+ КA107

U skladu sa ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava broj 2020-1-RS01-KA107-065225 potpisanim između Univerziteta u Nišu i nacionalne Fondacije Тempus, Univerzitet u Nišu...

Vidi detaljnije
13.01.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

PUPINOVA NAGRADA MAТICE SRPSКE

U spomen Mihajla Pupina, stipendiste i dobrotvora Matice srpske, ustanovljena je nagrada za studentske radove koji predstavljaju doprinos tehničkim i prirodnomatematičkim disciplinama kojima se...

Vidi detaljnije
29.12.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

REALIZACIJA i ORGANIZACIJA SТUDENТSКIH PRAКSI

Dragi studenti i nastavnici, Otvorena je web-stranica SТUDENТSКA PRAКSA koja predstavlja određenu vrstu vodiča za obavljanje studentske stručne i pedagoško-metodičke prakse. Na ovoj...

Vidi detaljnije