19.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorata - Marko Nikolić

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Uporedne karakteristike populacija šumske kornjače (Testudo hermanni Gmelin) u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji sa aspekta strukture, izbora...

Vidi detaljnije
18.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Poziv radi uručenja diplome

Svakog radnog dana od 11:00 - 13:00, studenti koji su završili osnovne akademske i master akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, moći će preuzeti svoju diplomu u Službi za...

Vidi detaljnije
18.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Svečana dodela indeksa za studente prve godine osnovnih akademskih studija

Svečana dodela indeksa za studente prve godine osnovnih akademskih studija školske 2023/2024. godine biće održana u Amfiteatru fakulteta dana 29.09.2023. godine u 10 časova.  

Vidi detaljnije
12.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кlub za izradu domaćih zadataka i učenje u naselju Crvena Zvezda

Ove školske godine, Grupa za decu i mlade „Indigo“, uz podršku Fondacije „H. Stepić CEE“, sprovodi projekat „Кlub za izradu domaćih zadataka i učenje u naselju...

Vidi detaljnije
11.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Rezultati konkursa za kreiranje idejnog rešenja prostornog obeležavanja i formiranja modela skupturalnih konstrukcija prostorija PMF-a

Rezultati konkursa za kreiranje idejnog rešenja prostornog obeležavanja prostorija PMF-a, razrade plana kretanja i formiranja modela skupturalnih konstrukcija od postojeće otpadne građe, kao i...

Vidi detaljnije
07.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Dodatni termin drugog konkursnog roka za OAS

u prvu godinu studija školske 2023/2024. godine, studente u sledećem broju: Studijski program Broj studenata na...

Vidi detaljnije
06.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Western-Balkanship call open

UniAdrion introduce the “Western Balkanship” project, a pilot project funded by the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation https://www.esteri.it/en/ (MAECI)...

Vidi detaljnije