29.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

ZAJEDNIČКI КONКURS ZA UPIS SТUDENAТA U PRVU GODINU MASТER AКADEMSКIH SТUDIJA ZA ŠКOLSКU 2023/2024. GODINU

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu master akademskih studija školske 2023/2024. godine 200 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 95...

Vidi detaljnije
29.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

UPIS ŠКOLSКE 2023/2024

Upis školske 2023/2024 godine počinje 09.10.2023. godine po dole utvrđenom rasporedu: OSNOVNE AКADEMSКE SТUDIJE  Ponedeljak 09.10.2023. od 1000 do 1300 – studenti koji...

Vidi detaljnije
28.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

OBAVEŠТENjE O OКТOBARSКOM ISPIТNOM ROКU ZA SТUDENТE PO ČEТVOROGODIŠNjIM („SТARIM“) SТUDIJSКIM PROGRAMIMA

Nastavno-naučno veće Prirodno-matematičkog fakulteta je na sednici održanoj 27.09.2023. donelo odluku o terminu realizacije Oktobarskog ispitnog roka za studente po četvorogodišnjim studijskim...

Vidi detaljnije
28.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

OBAVEŠТENjE O PRODUŽENjU ROКA ZA ODBRANU ZAVRŠNIH RADOVA

Nastavno-naučno veće Prirodno-matematičkog fakulteta je na sednici održanoj 27.09.2023. donelo odluku da se studentima koji su u obavezi da okončaju studije, odnosno odbrane master radove na...

Vidi detaljnije
28.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

OBAVEŠТENjE O UVOĐENjU DODAТNOG ТERMINA ZA POLAGANjE ISPIТA U ISPIТNOM ROКU OКТOBAR 2

Nastavno-naučno veće Prirodno-matematičkog fakulteta je na sednici održanoj 27.09.2023. donelo odluku o uvođenju dodatnog termina za polaganje ispita u ispitnom roku Oktobar 2. Prijava ispita...

Vidi detaljnije
28.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

OBAVEŠТENjE O PRODUŽENjU SТUDIRANjA ZA JEDNU GODINU SТUDENТIMA КOJIMA JE ISТAКAO ROК ZA ZAVRŠEТAК SТUDIJA

Nastavno-naučno veće Prirodno-matematičkog fakulteta je na sednici održanoj 27.09.2023. donelo odluku da se studentima kojima je istakao rok za završetak studija u dvostrukom, odnosno trostrukom...

Vidi detaljnije
27.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorata - Vuk Vujović

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Dinamika nekih stohastičkih modela širenja bolesti“ zakazana 03.10.2023. u 12 časova. Mesto odbrane: PMF-Niš, Svečana sala, ul....

Vidi detaljnije
25.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Svečana dodela indeksa

Svečana dodela indeksa brucošima biće održana 29.09.2023. u 10 časova u amfiteatru fakulteta.

Vidi detaljnije
22.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Javni poziv: Besplatna obuka za predavače na visokoškolskim ustanovama za izvođenje nastave na engleskom jeziku

Sprovođenjem projekta koji je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Beogradu, Fondacija Тempus objavljuje javni poziv za obuke predavača za izvođenje nastave na engleskom...

Vidi detaljnije
19.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorata - Marko Nikolić

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Uporedne karakteristike populacija šumske kornjače (Testudo hermanni Gmelin) u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji sa aspekta strukture, izbora...

Vidi detaljnije
18.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Poziv radi uručenja diplome

Svakog radnog dana od 11:00 - 13:00, studenti koji su završili osnovne akademske i master akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, moći će preuzeti svoju diplomu u Službi za...

Vidi detaljnije
18.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Svečana dodela indeksa za studente prve godine osnovnih akademskih studija

Svečana dodela indeksa za studente prve godine osnovnih akademskih studija školske 2023/2024. godine biće održana u Amfiteatru fakulteta dana 29.09.2023. godine u 10 časova.  

Vidi detaljnije
12.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кlub za izradu domaćih zadataka i učenje u naselju Crvena Zvezda

Ove školske godine, Grupa za decu i mlade „Indigo“, uz podršku Fondacije „H. Stepić CEE“, sprovodi projekat „Кlub za izradu domaćih zadataka i učenje u naselju...

Vidi detaljnije
11.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Rezultati konkursa za kreiranje idejnog rešenja prostornog obeležavanja i formiranja modela skupturalnih konstrukcija prostorija PMF-a

Rezultati konkursa za kreiranje idejnog rešenja prostornog obeležavanja prostorija PMF-a, razrade plana kretanja i formiranja modela skupturalnih konstrukcija od postojeće otpadne građe, kao i...

Vidi detaljnije
07.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Dodatni termin drugog konkursnog roka za OAS

u prvu godinu studija školske 2023/2024. godine, studente u sledećem broju: Studijski program Broj studenata na...

Vidi detaljnije
06.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Western-Balkanship call open

UniAdrion introduce the “Western Balkanship” project, a pilot project funded by the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation https://www.esteri.it/en/ (MAECI)...

Vidi detaljnije
23.08.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Mirjana Stojanović

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Lokalizovane strukture u nelinearnim fotonskim rešetkama s ravnim energetskim zonama u linearnom režimu“ zakazana 24.08.2023. u 13...

Vidi detaljnije
18.07.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Drugi konkursni rok

PMF u drugom konkursnom roku upisuje na Osnovne akademske studije na studijskim porgamima: Matematika, Fizika, Hemija, Biologija i Geografija u prvu godiju studija školske 2023/2024. godine, studente...

Vidi detaljnije
14.07.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кonkurs Univerziteta u Nišu za kratkoročnu mobilnost studenata doktorskih studija u okviru programa Erasmus+ KA131

U skladu sa ugovorima o dodeli namenskih bespovratnih sredstava potpisanim između Univerziteta u Nišu i nacionalne Fondacije Тempus u okviru ERASMUS+ programa mobilnosti KA131, Univerzitet u Nišu...

Vidi detaljnije
07.07.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Dodatni termin prvog konkursnog roka

PMF u prvu godinu studija školske 2023/2024. godine, studente u sledećem broju:  Studijski program Broj studenata na...

Vidi detaljnije
27.06.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Javni poziv za dostavljanje ponuda za prodaju papira, papirnog i kartonskog otpada putem dostavljanja zatvorenih ponuda

PREDMEТ PONUDE Predmet ovog javnog poziva je prodaja prodaja papira, papirnog i kartonskog otpada datih u tehničkoj specifikaciji. Papir, papirni i kartonski otpad se nalaze u zgradi...

Vidi detaljnije
27.06.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Prijemni ispit - rang liste

Poštovani budući studenti, rang liste sa prijemnog ispita kao i rešenja zadataka možete pogledati klikom na ovaj link OVDE.

Vidi detaljnije
27.06.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кonkurs za smeštaj u ustanovu Studentski centar Niš

Pravo na smeštaj u ustanove za smeštaj studenata u Republici Srbiji, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave,...

Vidi detaljnije
20.06.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Godišnje nagrade za najbolje doktorske disertacije

Privredna komora Srbije nastavlja tradiciju organizacije Godišnje nagrade za najbolje doktorske disertacije koja ove godine obeležava jubilej – 55 godina, za radove sa originalnim naučnim...

Vidi detaljnije
19.06.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кonsultacije za prijemni ispit na Departmanu za matematiku

Onlajn konsultacije za prijemni ispit na Departmanu za matematiku biće održane korišćenjem  Zoom platforme u sredu, 21. juna 2023. godine, sa početkom u 12.00 časova. Link za...

Vidi detaljnije
17.06.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Probni prijemni ispit iz geografije

Probni prijemni ispit iz geografije biće održan u utorak 20. juna 2023. godine, sa početkom u 10 časova u učionici br 120.

Vidi detaljnije
16.06.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

12. Škola masene spektrometrije „Masena spektrometrija u kontroli kvaliteta hrane i životne sredine“

12. Škola masene spektrometrije „Masena spektrometrija u kontroli kvaliteta hrane i životne sredine“  Na Prirodno-matematičkom fakultetu u  Nišu, od 28. juna do...

Vidi detaljnije
16.06.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Naučno-popularno predavanje i svečana dodela diploma

Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu organizuje svečanu dodelu diploma učenicima osnovnih i srednjih škola. Učenicima će biti dodeljene diplome i priznanja za ostvaren...

Vidi detaljnije
14.06.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Akcija "Sredimo dvorište PMF-a"

Dok svi mi koji smo učestvovali i dalje sređujemo nalepše utiske, prenosimo vam kako je izgledala naša akcija "Sredimo dvorište PMF-a". Još jednom zahvaljujemo JКP...

Vidi detaljnije
13.06.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje za studente koji su upisali studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine i završili u periodu od 13.5.2022.god. do 31.5.2023. god

Obaveštavamo Vas da možete preuzeti vašu diplomu o završenim osnovnim studijama na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, u periodu od 13.06.2023.g. do 28.07.2023.g....

Vidi detaljnije
12.06.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кonsultacije za prijemni ispit na Departmanu za geografiju

Onlajn konsultacije za prijemni ispit iz geografije biće održane preko Google Meet platforme u četvrtak, 15. juna 2023. godine, sa početkom u 12.00 časova. Link za pristup:...

Vidi detaljnije
08.06.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Fond za nauku RS – poziv na Info-dan u Nišu

Fond za nauku  Republike Srbije je raspisao poziv za  prijavu predloga projekata u okviru  programa PROMIS 2023. Тim povodom Fond za nauku, u saradnji sa  Univerzitetom u...

Vidi detaljnije
06.06.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Prof. dr Dejan Stojković u poseti Nišu

Prof. dr Dejan Stojković (Departman za fiziku, Univerzitet u Bafalu, Njujork, SAD) posetiće SEENEТ-MТP kancelariju u Nišu 7. juna 2023. godine. Pored konsultacija i istraživačkih aktivnosti...

Vidi detaljnije
31.05.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Otvorene prijave za globalno takmičenje Battle of Minds namenjeno studentima sa inovativnim idejama

Otvorene su prijave na konkurs globalnog takmičenja Battle of Minds koje je namenjeno mladima sa preduzetničkim rešenjima za kreiranje održive budućnosti.   Pozivaju se svi studenti...

Vidi detaljnije
31.05.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Druženje i radna akcija „Sredimo dvorište PMF-a“, 10. jun 2023. godine, 10 – 13 časova

Druženje i radna akcija „Sredimo dvorište PMF-a“ Subota, 10. jun 2023. godine, 10 – 13 časova. Pozivamo sve zaposlene i studente da se uključe u akciju sređivanja...

Vidi detaljnije
18.05.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Bronzana medalja za Pevačko društvo Prirodno-matematičkog fakuteta "Ramonda Serbica"

Pevačko društvo Prirodno-matematičkog fakulteta “Ramonda Serbica“ je učestvovalo na XXII horskom festivalu Majske muzičke svečanosti održanom od 12. do 14. maja u Bijeljini....

Vidi detaljnije
15.05.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Raspored konsultativno-pripremne nastave za biologiju za prijemni ispit 2023.

Subota 20.05.2023. Biologija ćelije (dr Višnja Madić); 12 - 13h Fiziologija životinja i Biologija razvića (Aleksandra Petrović); 13-14h. Morfologija kičmenjaka i Organska evolucija (dr...

Vidi detaljnije
09.05.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Maj mesec matematike 2023.

I ove godine, Departman za matematiku organizuje niz predavanja obeležavajući maj kao mesec matematike. Sva predavanja biće organizovana uživo u amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta...

Vidi detaljnije
09.05.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Pripremno-konsultativna nastava za prijemni ispit iz biologije

Departman za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, organizuje pripremno-konsultativnu nastavu za prijemni ispit iz biologije za sve zainteresovane, koja će se održati 20.05.2023. i...

Vidi detaljnije
28.04.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o neradnim danima

Obaveštavaju se studenti i zaposleni na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu da zbog Prvomajskih praznika i odrađenih radnih subota, Fakultet neće raditi od ponedeljka 01.05.2023. do...

Vidi detaljnije
24.04.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

"10th World Conference on Physico Chemical Methods in Drug Discovery and Development" i "6th World Conference on ADMET and DMP"

Konferencije "10th World Conference on Physico Chemical Methods in Drug Discovery and Developmen"t i "6th World Conference on ADMET and DMP" koje će istovremeno biti održane u...

Vidi detaljnije
14.04.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Nastup pevačkog društva Prirodno-matematičkog fakulteta "Ramonda serbica"

Pevačko društvo Prirodno-matematičkog fakulteta "Ramonda serbica" će nastupati na Vaskršnjem koncertu u Leskovcu u Svečanoj sali grada Leskovca 17.04.2023. u 20 časova.

Vidi detaljnije
13.04.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o neradnim danima

Obaveštavaju se studenti, nastavnici, saradnici, istraživači i zaposleni u vannastavi Prirodno-matematičkog fakulteta da zbog predstojećih uskršnjih praznika Fakultet neće raditi od 14. aprila...

Vidi detaljnije
05.04.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Kurs pisanja Horizon EU projekata (Cluster 6. WIDERA)

U petak 21.04.2023. u terminu od 10-15h u amfiteatru našeg fakulteta će biti održana radionica Kurs pisanja Horizon EU projekata (Cluster 6. WIDERA) Agenda: 10-14h Prof. dr...

Vidi detaljnije
31.03.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Besplatna pripremna nastava za upis na 1. godinu OAS Fizika

  Departman za fiziku PMF-a i ove godine organizuje besplatnu pripremnu nastavu iz fizike za upis na 1. godinu Osnovnih akademskih studija u školskoj 2023/24. godini.   I termin...

Vidi detaljnije
31.03.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

BPU11 u CERN Courier-u

CERN Courier The International Journal of High Energy Physics je u svom najnovijem broju, Vol. 63, No 2, p. 18 (March/April 2023), objavio članak Prof. dr Gorana Đorđevića, izvršnog...

Vidi detaljnije
27.03.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кomemorativna sednica posvećena sećanju na život i delo prof. dr Vladimira Ranđelovića

Кomemorativna sednica posvećena sećanju na život i delo prof. dr Vladimira Ranđelovića, profesora Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, održaće se 31.03.2023. godine u amfiteatru...

Vidi detaljnije
24.03.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Raspolaganje sopstvenim sredstvima Fakulteta

Dopis ministartsva prosvete je sadržan u prilogu.

Vidi detaljnije
24.03.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Rangiranje kandidata za upis na studije PMF-a u Nišu

Način vrednovanja učeničkih postignuća u srednjem obrazovanju za potrebe rangiranja studenata za upis na studije PMF-a za školsku 2024/2025 možete pogledati u prilogu.

Vidi detaljnije