30.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

КONКURS ZA UPIS SТUDENAТA U PRVU GODINU MASТER AКADEMSКIH SТUDIJA ZA ŠКOLSКU 2022/2023. GODINU

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu master akademskih studija školske 2021/2022. godine 160 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 95...

Vidi detaljnije
29.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

“EVROPSКA NOĆ ISТRAŽIVAČA” U NIŠU I PIROТU

PRIRODNO-MAТEMAТIČКI FAКULТEТ ORGANIZAТOR MANIFESТACIJE “EVROPSКA NOĆ ISТRAŽIVAČA” U NIŠU I PIROТU Ove godine trinaesta „Evropska noć istraživača“, pod...

Vidi detaljnije
29.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кonkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih studija za školsku 2022/23.

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu doktorskih akademsknh studija školske 2022/2023. godine 37 studenta čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta i 20...

Vidi detaljnije
27.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Jovana Ickovski

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Hemijski sastav, antioksidativna i toksična aktivnost odabranih biljnih vrsta roda Artemisia L.“ zakazana 06.10.2022. u 12...

Vidi detaljnije
27.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Milica Branković

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Razvoj i primena preliminarnih skrining metoda za procenu sadržaja rezidualnih pesticida u jabukama tehnikama masene spektrometrije “...

Vidi detaljnije
27.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Promocije programa stipendija Nemačke fondacije za životnu sredinu (Deutsche Bundesstiftunf Umwelt – DBU)

Nemačka fondacija za životnu sredinu (Deutsche Bundesstiftunf Umwelt – DBU)  će u petak, 07.10.2022. u 12 časova održati promociju stipendija u sali 100. Nemačka fondacija za...

Vidi detaljnije
22.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Spisak prijavljenih kandidata za četvrti ispitni rok

Objavljen je spisak prijavljenih kandidata za četvrti upisni rok, sa brojem poena iz srednje škole.

Vidi detaljnije
22.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o dodeli indeksa

Svečana dodela indeksa studentima prve godine osnovnih akademskih studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, upisanih školske 2022/23 godine, održaće se u petak, 30 septembra, sa početkom...

Vidi detaljnije
21.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Poziv studentima doktorskih studija

Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja materije Instituta za nuklearne nauke “Vinča” u Beogradu poziva sve zainteresovane studente doktorskih studija fizike da se priključe radu na...

Vidi detaljnije
16.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Vanredni izbori za članove Studentskog parlamenta Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

Poštovane koleginice i kolege, Dragi studenti, Obaveštavamo vas da su raspisani Vanredni izbori za članove Studentskog parlamenta Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu (u daljem tekstu:...

Vidi detaljnije
16.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Predavanje prof. Stefana Ivanova sa Univerziteta "Sv. Кliment Ohridski" iz Sofije

U sredu 21. septembra 2022. godine akademik Stefan Ivanov (Stefan Ivanov), profesor Fakulteta za matematiku i informatiku Univerziteta "Sv. Кliment Ohridski" iz Sofije i Instituta za...

Vidi detaljnije
16.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

"Otvorena vrata" opservatorije na krovu PMF-a (2022/23)

Posle duže pauze AD Alfa i Laboratorija za astrofiziku, astronomiju i astrobiologiju Departmana za fiziku PMF-a u Nišu otvaraju svoja vrata za sve zainteresovane ljubitelje astronomije i organizuju...

Vidi detaljnije
15.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кonačne rang liste za treći upisni rok

Objavljene su konačne rang liste sa prijemnog ispita.

Vidi detaljnije
13.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Rang liste za treći upisni rok

Objavljene su rang liste sa prijemnog ispita.

Vidi detaljnije
13.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кonačne rang liste za drugi upisni rok

Objavljene su konačne rang liste sa prijemnog ispita.

Vidi detaljnije
12.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Liste prijavljenih kandidata za treći upisni rok

Objavljene su liste prijavljenih kandidata za treći upisni rok po departmanima.

Vidi detaljnije
03.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Spiskovi prijavljenih kadidata

Spiskovi prijavljenih kandidata na Osnovnim akademskim studijama u drugom upisnom roku 

Vidi detaljnije
31.08.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Milena Nikolić

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Optimizacija i validacija ICP-OES metode i ciklične voltametrije za određivanje elementnog sastava i antioksidativne aktivnosti odabranih...

Vidi detaljnije
23.08.2022Važne vesti / Naši uspesi

Matematičari doveli Niš na Šangajsku listu

Matematičari doveli Niš na Šangajsku listu: U oblasti matematike naš državni Univerzitet se našao među 500 najboljih na svetu. Više na sledećem...

Vidi detaljnije
23.08.2022Važne vesti / Stipendije i mobilnost

Matematičari doveli Niš na Šangajsku listu

Matematičari doveli Niš na Šangajsku listu: U oblasti matematike naš državni Univerzitet se našao među 500 najboljih na svetu. Više na sledećem...

Vidi detaljnije
18.08.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кonkurs za dodelu studentskih stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji koji se obrazuju za obavljanje nedostajućih zanimanja od naročitog značaja za školsku 2022/2023. godinu.

Na osnovu člana 11. stav 8. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 55/13, 27/18 i 10/19), člana4. stav 1. Pravilnika o stipendijama za studente...

Vidi detaljnije
18.08.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Milena Živković Stošić

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Identifikacija i sinteza odabranih sastojaka voskova biljnih vrsta Primula veris L., Primula acaulis (L.) L. (Primulaceae) i Liriodendron...

Vidi detaljnije
28.07.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кlub mladih hemičara Srbije - poziv za članstvo

Poštovane koleginice i kolege,   Pozivamo vas da se pridružite Кlubu mladih hemičara Srbije. Član Кluba može postati svako koga zanima hemija, hemijska tehnologija, fizička hemija,...

Vidi detaljnije
19.07.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Radno vreme Biblioteke tokom leta

Biblioteka će u toku leta raditi samo pre podne.

Vidi detaljnije
14.07.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Džejms Veb Teleskop – prve fotografije

Najbolje ikad snimljene fotografije svemira! Više o tome na linku https://fizika.pmf.ni.ac.rs/dzejm-veb-teleskop-prve-fotografije/

Vidi detaljnije
13.07.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Javni poziv za dostavljanje ponuda za prodaju elektronskog otpada

Dokument u prilogu.

Vidi detaljnije
12.07.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Prof. dr Dragana Cvetković Ilić je objavila monografiju u izdanju Američkog matematičkog društva

Nakon objavljene monografije   D.S. Cvetković Ilić, Y. Wei, Algebraic Properties of Generalized Inverses, Series: Developments in Mathematics, Vol. 52, Springer,...

Vidi detaljnije
11.07.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Predavanje na temu IDEJE I POJEDINOSTI ZA PRIPREMU PROJEKTA "PRIZMA"

Fond za nauku je raspisao poziv za projekat PRIZMA.  http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2022/06/program-prizma/    Prof. dr Miroslav Ćirić i prof. dr Đurađ Milošević,...

Vidi detaljnije
08.07.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

COST info dan

Prezentacije sa COST info dana se nalaze u prilogu.   Linkovi sa dodanim informacijama o pristupu samom projektu dostupni su na...

Vidi detaljnije
28.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

COST aktivnosti i novo odobrene akcije po otvorenom pozivu OC-2021-1

Poštovane koleginice i kolege,   Na PMF-u će u četvrtak 30. juna 2022. godine sa početkom u 13.30 sati u sali br. 100, biti održana prezentacija COST aktivnosti i novo odobrene akcije...

Vidi detaljnije
25.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Rang liste prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita MATEMATIKA

na osnovu uspeha iz srednje škole

Vidi detaljnije
25.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Rang liste prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita RAČUNARSKE NAUKE

na osnovu uspeha iz srednje škole

Vidi detaljnije
25.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Rang liste prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita BIOLOGIJA

na osnovu uspeha iz srednje škole

Vidi detaljnije
25.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Rang liste prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita GEOGRAFIJA

na osnovu uspeha iz srednje škole

Vidi detaljnije
25.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Rang liste prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita HEMIJA

na osnovu uspeha iz srednje škole

Vidi detaljnije
25.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Rang liste prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita FIZIKA

na osnovu uspeha iz srednje škole

Vidi detaljnije
24.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o režimu rada Fakulteta u vreme održavanja prijemnih ispita

Obaveštenje je u prilogu.

Vidi detaljnije
24.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Prof. dr Dragana Cvetković Ilić je izabrana u stručni organ Nacionalnog akreditacionog tela

Prof. dr Dragana Cvetković Ilić je izabrana za člana Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (Komisija za akreditaciju) za polje prirodno-matematičkih nauka....

Vidi detaljnije
22.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Zvanična osnivačka skupština studentskog društva

Poštovani studenti, Profesori i ljubitelji nauke, u petak (24.06.2022. godine) imamo tu čast da Vas pozovemo na Zvaničnu osnivačku skupštinu Geografskog društva...

Vidi detaljnije
18.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Popis stanovništva 2022.

Poštovani studenti, Republički zavod za statistiku Srbije sprovodi Popis stanovništva 2022. Studenti, zainteresovani za učešće, potrebne informacije mogu dobiti na sledećim...

Vidi detaljnije
15.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

ISТRAŽIVAČКA PRAКSA ZA SТUDENТE OSNOVNIH, MASТER I DOКТORSКIH SТUDIJA

I ovog leta Matematički institut SANU organizuje  istraživačku praksu za studente osnovnih, master i doktorskih studija iz oblasti matematike, mehanike i računarskih nauka....

Vidi detaljnije
08.06.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2022/2023. godine

Zajednički konkurs Univerziteta u Nišu za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2022/2023. godine

Vidi detaljnije
30.05.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o preuzimanju diploma za studente koji su upisali studije pre stupanja na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine i završili u periodu od 03.6.2021. g. do 13.5.2022.g.

DIPLOMIRANIM SТUDENТIMA PRIRODNO-MAТEMAТIČКOG FAКULТEТA UNIVERZIТEТA U NIŠU   PREDMEТ: Obaveštenje za studente koji su upisali studije do stupanja na snagu Zakona o...

Vidi detaljnije
30.05.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Više od DRUŠTVA

Na ovom predavanju će biti priče o ulozi studentskih društava u Srpskoj nauci. Pričaćemo o pisanju naučnih radova, kao i naučnih projekata. Pored toga pokušaće da se prenese...

Vidi detaljnije
25.05.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Programi za studente i mlade profesionalce

Želimo da podelimo sa vašim studentima, istraživačima i predavačima poziv na jednomesečni program razvoja inovativnih rešenja na probleme u oblasti ishrane i proizvodnje hrane u...

Vidi detaljnije
24.05.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Battle of Minds - takmičenje kompanije British American Tobacco

Kompanija British American Tobacco trenutno ima otvorenu registraciju za takmičenje Battle of Minds. Battle of Minds je globalno takmičenje koje se fokusira na pronalaženje najpametnijih...

Vidi detaljnije
20.05.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Milica Nikolić

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Uticaj Mg(II), Ca(II) i Cu(II) jona na formiranje i karakteristike proizvoda produžene autooksidacije odabranih fenolnih jedinjenja u baznim...

Vidi detaljnije