17.02.2017

Departman za hemiju - spisak tema za master radove

Studenti  do 28.2.2017. godine moraju da izaberu temu za master rad popunjavanjem obrasca - u kojem navode samo zeljenu temu i profesora!

Teme master radova

Služba za nastavu i studenstka pitanja