28.12.2018

Renumeracija prostorija

U toku novogodišnjih praznika biće izvršena renumeracija prostorija u centralnoj zgradi Fakulteta.
Prostorije u pomoćnim zgradama Fakulteta, odnosno prostorije u zgradi bivšeg MIN instituta i zgradi Filozofskog fakulteta zadržavaju svoju numeraciju.

Ova numeracija je uvedena i u Informacioni sistem Fakulteta, tako da će raspored predavanja po prostorijama, kao i zauzetost prostorija od 29. decembra 2018. biti sa novom numeracijom prostorija.

Očekuje se da se ceo proces postavljanja novih oznaka završi sredinom januara 2019, u periodu najmanje aktivnosti Fakulteta zbog predstojećih praznika.

Uprava Fakulteta

 

Računarski centar