11.06.2019

Obaveštenje za studente koji su upisali studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine

Obaveštavamo Vas da možete preuzeti vašu diplomu o završenim osnovnim studijama na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, u periodu od 10.06. do 15.07.2019. g.

Diplomu možete preuzeti u Službi za nastavu i studentska pitanja, prostorija br. 15.

Prilikom potpisivanja prijema diplome u obavezi ste da predate dokaz o uplati na 8.000,00 (osam hiljada dinara) na ime troškova izdavanja diplome. Uplatu naznačenog iznosa izvršićete na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu: 840-1789666-80 (poziv na broj 2) sa naznakom ”za izdavanje diplome”

Obaveštenje za studente