11.07.2019

Javna prodaja sekundarnih sirovina

Razgledanje sekundarnih sirovina može se izvršiti svakog dana od dana objavljivanja oglasa odnosno od 12.07.2019 do 15.07.2019. svakog dana od 9 do 14 časova, na adresi Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, Ul. Višegradska br. 33, Niš.

Detaljnije u prilogu.

Javni poziv - obaveštenje