10.09.2019

Master studije reproduktivne biologije na Departmanu za biologiju i ekologiju PMF-a u Novom Sadu

ART-REM, Akreditovan unapređen studijski program - MAS Reproduktivna biologija za nastavu na srskom i engleskom jeziku.

 • 3 semestra, 90 ECTS

Zahvaljujući ART-REM projektu, do 20 studenata za nastavu na srpskom i engleskom jeziku koji upišu studije školske 2019/2020 neće platiti školarinu.

Obavezni kursevi:

 1. Fiziologija i endokrinologija ženskog reproduktivnog sistema,
 2. Fiziologija i endokrinologija muškog reproduktivnog sistema,
 3. Labratorijske metode i praktične veštine,
 4. Uvod u metode mikromanipulacije gametima,
 5. Humani genom,
 6. Fertilizacija i embriogeneza,
 7. Infertilnost i asistirana reprodukcija,
 8. Asistirane reproduktivne tehnologije,
 9. Građanskopravni aspekti biomedicinskog začeća,
 10. Studijski istraživački rad u funkciji master rada

Izborni kursevi (bira se 5):

 1. Statistički softver,
 2. Medicinska genetika,
 3. Biologija matičnih ćelija,
 4. Determinacija i diferencijacija ćelija,
 5. Preimplantaciona genetička dijagnostika,
 6. Histologija i citologija ženskog reproduktivnog sistema,
 7. Endokrini ometački i reprodukcija,
 8. Kontrolisana ovarijalna stimulacija,
 9. Ćelijska signalizacija u reprodukciji,
 10. Infertilitet muškaraca.

Studije su deo Erasmus+ projekta “Razvoj nastavnih planova i programa u oblasti reproduktivne biologije/asistiranih reproduktivnih tehnologija i regenerativne medicine u Srbiji”, ART-REM.

Detaljnije informacije na: https://artrem.pmf.uns.ac.rs/study programmes/

 

 

Prilog - flajer