22.10.2019

Preliminarne rang-liste za upis u prvu godinu Doktorskih akademskih studija

Komisije za rangiranje kandidata, prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2019/20. godini, utvrdile je sledeće rang-liste:

Fizika - Preliminarna rang-lista
Biologija - Preliminarna rang-lista
Matematika - Preliminarna rang-lista
Hemija - Preliminarna rang-lista