26.02.2020

Pripremna nastava iz geografija za upis na osnovne akademske studije 2020/2021. godine

Departman za geografiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, organizuje pripremnu nastavu za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija za školsku 2020/2021. godinu. Pripremna nastava će biti organizovana u dva ciklusa po 35 časova. Ciklusi pripremne nastave su identični i kandidat odlučuje za koji će se prijaviti.

Prvi ciklus počinje u subotu 28. marta 2020. godine u 10 sati, i izvodiće se vikendom po sledećem rasporedu:

 • 28. mart u 10 sati – pet časova
 • 29. mart u 10 sati – pet časova
 • 04. april u 10 sati – pet časova
 • 05. april u 10 sati – pet časova
 • 11. april u 10 sati – pet časova
 • 12. april u 10 sati – pet časova
 • 18. april u 10 sati – pet časova

Drugi ciklus počinje u ponedeljak 01. juna 2020. godine u 10 sati, i izvodiće se svakog dana po sledećem rasporedu:

 • 01. jun u 10 sati – pet časova
 • 02. jun u 10 sati – pet časova
 • 03. jun u 10 sati – pet časova
 • 04. jun u 10 sati – pet časova
 • 05. jun u 10 sati – pet časova
 • 06. jun u 10 sati – pet časova
 • 07. jun u 10 sati – pet časova

Cena pripremne nastave: 8.000 dinara
Uplatu izvršiti na žiro račun fakulteta: 840-1789666-80
Poziv na broj: 118
Svrha uplate: Pripremna nastava iz geografije
Potvrdu o uplati doneti isključivo na dan početka pripremne nastave
Informacije: mrdjandjokic@gmail.com
 

Obaveštenje