13.03.2020

Preporuke za sprečavanje infekcije korona virusom - Institut za javno zdravlje Niš

Veoma je važno prilagoditi svakodnevno funkcionisanje javnih ustanova novim uslovima i pretnjama zbog bolesti koju izaziva novi koronavirus COVID19 i sprovoditi mere za zaštitu zdravlja građana. Zato je neophodno sprovoditi sledeće:

  • češće prati ruke sapunom i tekućom vodom, a obavezno pre i posle kontakta sa hranom, posle upotrebe toaleta, posle dolaska iz spoljašnjeg prostora i uvek kada ruke izgledaju prljavo. Pri pranju ruku pridržavajte se uputstava za pravilno pranje ruku na kraju teksta, a eventualno se može koristiti dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola (najmanje 60% etil alkohola) koje treba dobro utrljati u dlanove
  • za sušenje ruku nakon pranja, poželjno je koristiti papirnate ubruse za jednokratnu upotrebu
  • povećati nivo i učestalost održavanja higijene u prostorijama i provetravati redovno prostorije
  • pri kašljanju i kijanju okrenuti lice od drugih osoba, prekriti usta i nos laktom i papirnatom maramicom koju posle upotrebe bacite u korpu za otpatke i oprati ruke. Izbegavati dodirivanje lica, usta, nosa i očiju rukama
  • ne deliti posuđe i pribor za jelo s drugim osobama
  • izbegavati rukovanje, grljenje i ljubljenje i održavajte razmak od najmanje 1m kod razgovora
  • izbegavati veće grupe ljudi i okupljanja u ustanovi, •izbegavati korištenje javnog prevoza, a ako to nije moguće, sesti na što većoj udaljenosti od drugih osoba pri dolasku na posao
  • najmanje dva puta dnevno čistite radne površine, mobilne i druge telefone, računare i druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba.

Dežurni  epidemiolozi Instituta za javno zdravlje Niš -   060 4119416   i  060 4898825

Uputstvo za sprečavanje COVID19
Kako se zaštiti od korona virusa