01.07.2020

Jedinstvene rang-liste za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija

Komisije za rangiranje kandidata, prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u prvom konkursnom roku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2020/21. godini, utvrdile su sledeće rang-liste:

Preliminarna rang lista - MATEMATIKA
Preliminarna rang lista - RAČUNARSKE NAUKE
Preliminarna rang lista - GEOGRAFIJA
Preliminarna rang lista - HEMIJA
Preliminarna rang lista - FIZIKA
Preliminarna rang lista - BIOLOGIJA