16.12.2020

Konkurs Univerziteta u Nišu za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru ERASMUS+ KA103 programa u letnjem semestru 2020/2021 školske godine

Univerzitet u Nišu, u okviru programa mobilnosti Erasmus+ KA103, objavio je Konkurs za  odlazne mobilnosti  nastavnog i nenastavnog osoblja na partnerskim univerzitetima i drugim visokoškolskim institucijama u programskim zemljama za letnji semestar 2020/2021 školske godine.  

Konkurs je otvoren do 10. februara 2021. godine do 15:00 časova

Informacije o potrebnoj dokumentaciji i ostale detalje konkursa možete naći na sajtu univerziteta: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/konkurs-univerziteta-u-nisu-za-odlaznu-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-u-okviru-programa-erasmus-ka103-202012151402