02.02.2021

Promena termina ispita Elektronsko izdavaštvo

Poštovani studenti,

Obaveštavamo vas da je termin pismenog dela ispita Elektronsko izdavaštvo 09.02.2021. od 14:00 do 17:00, računarska učionica 5 promenjen na 04.02.2021. od 09:00 do 12:00, računarska učionica 5.