09.07.2021

KONAČNE RANG-LISTE ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ŠKOLSKE 2021/22. GODINE

Komisije za rangiranje kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2021/2022. godini, utvrdile su sledeće konačne rang-liste:

Konačna rang lista Biologija
Konačna rang lista Geografija
Konačna rang lista Matematika
Konačna rang lista Računarske nauke
Konačna rang lista Računarske nauke - Državljani RS - srednja škola u inostranstvu
Konačna rang lista Računarske nauke-Afirmativne mere-invaliditet
Konačna rang lista - Fizika
Konačna rang lista - Hemija