07.09.2021

Obaveštenje o odbrani urađene doktorske disertacije

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "TAHIONSKA INFLACIJA U HOLOGRAFSKOJ KOSMOLOGIJI" zakazana je za 16.09.2021. u 12.00 časova.

Mesto odbrane - Amfiteatar

Kandidat: Marko Stojanović, master fizičar