05.10.2021

Upis školske 2021-22. godine

UPIS ŠKOLSKE 2021/22. GODINE

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

 • Ponedeljak 11.10.2021. god. 9h-14h –studenti koji upisuju 2. (drugu) godinu,
 • Sreda 13.10.2021.god. 9h-14h –studenti koji upisuju 3. (treću) godinu,
 • Petak 15.10.2021.god. 9h-14h –studenti koji upisuju 4. (četvrtu) godinu,
 • Ponedeljak 18.10.2021. god. 9h-14h –studenti koji upisuju 5. (petu) godinu,
 • Sreda 20.10.2021.god. 9h-14h –studenti koji upisuju 6. (šestu) godinu,
 • Petak 22.10.2021.god. 9h-14h – ostali studenti

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

 • Ponedeljak 25.10.2021. god. 9h-14h
 • Sreda 27.10.2021. god. 9h-14h

 

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 • Utorak 12.10.2021.god. 9h-14h
 • Četvrtak 14.10.2021.god. 9h-14h
 • Utorak 19.10.2021.god. 9h-14h
 • Četvrtak 21.10.2021.god. 9h-14h

 

Potrebna dokumentacija za upis:

 • Indeks,
 • 2 popunjena ŠV-obrasca (https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202124058.pdf),
 • Popunjena lista predmeta (liste dostupne na stranicama departmana i u Službi za nastavu i studentska pitanja),
 • 1.000,00 din uplata na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 na ime upisa školske godine (poziv na broj 2),
 • 300,00 din uplata na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 na ime osiguranja (poziv na broj 715),
 • Popunjen i od strane studenta potpisan ugovor za samofinansirajuće studente u 3 (tri) primerka (preuzima se u Službi za nastavu i studentska pitanja),
 • Uplata prve rate školarine po Ugovoru,
 • Potvrda iz laboratorije za studente Departmana za hemiju.

NAPOMENA: Sve aktivnosti oko upisa školske 2021/22 godine sprovesti u skladu sa važećim preporukama u vezi aktuelne epidemiološke situacije.

 

Prodekan za nastavu

prof. dr. Snežana Tošić

Upis školske 2021-22. godine