13.01.2022

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Marko Stanković

 

Kandidat Marko Stanković, student doktorskih studija na studijskom programu Doktorska škola matematike, javno će predstaviti temu doktorske disertacije pod nazivom "Bisimulacije za Kripkeove modele fazi multimodalnih logika" u petak, 14.01.2022. u 18:00h preko Zoom-a putem linka:


https://zoom.us/j/94992636469?pwd=S01vRXRaM1ZTQU14eWlveURmR2w1dz09