24.10.2022

Anketa o stanju korupcije na nekoliko fakutleta Univerzitata u nišu

Poštovane studentkinje / studenti Niškog univerziteta,

            Кao što vam je dobro poznato, korupcija je krucijalni problem svakog savremenog društva. Njome su ugroženi sami temelji demokratskog društva – vladavina prava i ostvarenje i zaštita ljudskih sloboda i prava. Pojam korupcije označava zloupotrebu poverenih ovlašćenja radi sticanja privatne koristi, kako je korupciju definisala jedna od najznačajnijih međunarodnih organizacija specijalizovanih za borbu protiv korupcije   Transparency International (TI). Pojam korupcije, potiče od latinske reči sorruptio, koja znači podmitljivost, potkupljivost, pokvarenost i, u opštem smislu, predstavlja zanemarivanje i zloupotrebu službenih dužnosti zarad lične koristi, kao i potkupljivanje, odnosno, podmićivanje službenih lica radi ostvarenja ličnih pogodnosti i sticanja materijalne koristi.

            Čin korupcije odvija se onda kada pojedinac koji vrši odgovornu dužnost prihvati nezakonitu korist ili nagradu u vezi sa vršenjem svoje dužnosti, ili prekrši pravila o sukobu interesa. Тu se može raditi o novcu, o nagradi u naturi (pokloni) ili kakvom drugom vidu koristi (sticanje privilegija i pogodnosti). Кorist ne mora biti za pojedinca lično, već može biti i za “povezano lice”, nekog drugo lice koje je u odnosu zavisnosti sa licem koje obavlja koruptivne radnje ili, na primer, za političku stranku ili interesnu grupu. Odgovorno lice onda zloupotrebljava svoja zvanična ovlašćenja tako što drugima omogućava pogodnosti koje im ne pripadaju ili samo obavlja svoju dužnost i za to dobija nagradu koja mu ne pripada.

            Među brojnim oblicima ove pojave u svetu, ističu se delatnosti koje su najpodložnije korupciji, a to su: postupci javnih nabavki, prikupljanje poreza i drugih javnih prihoda, imenovanja u sferi vlasti, donacije za političke kampanje i slično.

            Sa sociološkog i kriminološkog stanovišta korupcija je problem čitavog društva, ali i lični problem svakog pojedinca koji živi u jednoj zajednici. Zbog toga je jedna od najznačajnijih aktivnosti jednog društva upravo borba protiv korupcije i sprečavanje njenih posledica.

            Sprečavanje korupcije kao globalnog fenomena je jedan od glavnih zadataka kako članica Evropske unije, tako i država koje se nalaze u procesu pristupanja EU, među kojima se nalazi i Republika Srbija. Тakođe, kao jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije proklamovan je i princip nulte tolerancije korupcije u Republici.

            Agencija za sprečavanje korupcije (donedavno, Agencija za borbu protiv korupcije) je, na osnovu Zakona o sprečavanju korupcije, nezavisni i samostalni državni organ koji, pored ostalog, istražuje stanje korupcije u Republici Srbiji.

            U okviru svojih redovnih aktivnosti Agencija za sprečavanje korupcije s jeseni 2021. godine sprovela je zapaženo istraživanje o stanju korupcije na Univerzitetu u Beogradu u percepciji studenata ovog univerziteta.

            Identično istraživanje Agencija trenutno sprovodi i na Elektronskom, Medicinskom, Pravnom, Prirodno-matematičkom i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, koje visokoškolske ustanove predstavljaju grupacije tehničko-tehnoloških, medicinskih, društveno-humanističkih i matematičkih nauka Univerziteta.

            Istraživanje je organizovano metodom anonimne ankete studenata (putem popunjavanja elektronskog upitnika). Upitnik je sačinila stručna služba Agencije za sprečavanje korupcije.

Upitniku možete pristupiti preko sledećeg linka: 

https://forms.gle/L6mJH5FBWp8jPFSo8

            Upitnik sadrži 48 pitanja koja se tiču percepcije studenata o korupciji na svakom targetiranom fakultetu, na koja je lako odgovoriti u kratkom roku. Prema procenama zaposlenih u stručnoj službi Agencije za popunjavanje upitnika nije potrebno više od 10 minuta slobodnog vremena.

            Rezultati ovih istraživanja Agenciji će biti od velikog značaja za usmeravanje daljih aktivnosti na sprečavanju korupcije.

            Uvereni u zainteresovanost vas, studenata Niškog univerziteta da žive i rade u društvu bez korupcije, ceneći njihov stav o ovom opštedruštvenom problemu,

            Unapred zahvaljujemo na saradnji,