03.11.2022

Srpsko hemijsko društvo (SHD) je pokrenulo inicijativu za reformu nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju

Srpsko hemijsko društvo (SHD) je pokrenulo inicijativu za reformu nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju, koja će biti korisna učenicima, ali i celom društvu.

Zabrinjava činjenica da se fond časova hemije u srednjim školama kontinualno smanjuje, naročito u srednjim stručnim školama i na društvenim smerovima u gimnazijama. Тakođe se smanjuje broj stručnih predmeta baziranih na hemiji, koje mogu da predaju hemičari. Hemija, kao opšteobrazovni predmet, učenicima treba da pruži znanja potrebna za zdrav i normalan svakodnevni život u savremenom svetu, zasnovan na zdravoj hrani i korišćenju kozmetičkih, farmaceutskih i drugih preparata i proizvoda. Тakođe predstavlja osnovu za stručne predmete i omogućava učenicima nastavak školovanja. Shodno tome, nakon završene srednje stručne škole po planovima i programima sa značajno smanjenim fondom časova, učenici nemaju dovoljno znanja – niti za kompetentno bavljenje strukom, niti za studiranje na fakultetima na kojima se izučava hemija.

Na inicijativu SHD formirana je Radna grupa za reformu nastave hemije, koju čine nastavnici hemije koji u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima predaju Hemiju i srodne predmete. Тimovi u okviru Radne grupe analiziraju planove i programe i predlažu njihove izmene, da bi ishodi i standardi postignuća učenika bili odgovarajući i zadovoljavajući. Objedinjene analize i predloge radne grupe rukovodstvo SHD dostavilo je na razmatranje Nacionalnom prosvetnom savetu (NPS) i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNТR), čime je pokrenuta inicijativa za reformu nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju.

SHD ove godine obeležava 125. godišnjicu od osnivanja, a osnovni zadaci SHD su upravo učenje i promovisanje hemije.

Кao potvrdu toga navodimo reči prof. Sime Lozanića, jednog od osnivača SHD:

„Znanje hemijsko nužno je svakom čoveku jer svakoga trenutka u životu našem na hemijske pojave nailazimo, pa će nam bez znanja hemijskog ostati misteriozne; i sam život naš drugo nije do produkt nekih fizičkih i hemijskih pojava, pa i toga radi, da bismo svesniji bili svoga života, nužno nam je znanje hemijsko.“