laboratorija FF-6

Raspored časova za letnji semestar, školska 2022/2023 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-12:00 (HH.H104C) Analitička hemija 1 , laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2021 Тijana Jovanović
13:00-18:00 ( XX.H115C) Analitička hemija 3, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2021Dr Jelena Nikolić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-13:00 ( XX.H115C) Analitička hemija 3, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2021Dr Jelena Nikolić
13:00-17:00 (HH.H104C) Analitička hemija 1 , laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2021 Кatarina Milenković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 ( XX.H251C) Industrijska hemija 2., laboratorijske vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Milena Miljković
10:15-15:00 ( XX.H115C) Analitička hemija 3, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2021Dr Jelena Nikolić
15:15-19:00 (HH.H104C) Analitička hemija 1 , laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2021 Ana Miletić Ćirić
16:00-18:00 (XX.H211C) Bioanalitička hemija, laboratorijske vežbe Hemija Slobodan Ćirić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:00 (HH.H103C) Osnove neorganske hemije , laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2021Dr Milica Nikolić
09:00-10:00 (HH.H103C) Osnove neorganske hemije , laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2021Dr Milica Nikolić
11:15-13:15 ( XX.H207C) Viši kurs industrijske hemije, laboratorijske vežbe HemijaDr Marjan Ranđelović
15:00-17:00 (XX.H266C) Industrijski procesi, laboratorijske vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Radomir Ljupković
Zimski semestarZauzetost prostorija