laboratorija 119

Raspored časova za letnji semestar, školska 2023/2024 godina


četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
13:15-14:00 (10.FIZ09) Laboratorijski praktikum 2, predavanja Fizika 2021Dr Vesna Manić
14:15-17:00 (10.FIZ09) Laboratorijski praktikum 2, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Vesna Manić
Zimski semestarZauzetost prostorija