amfiteatar 10

Raspored časova za letnji semestar, školska 2023/2024 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-12:00 (20.IO24) Matematika 2, predavanja Računarske nauke 2021Dr Miroslav Ćirić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (20.IO23) Uvod u Veb programiranje, predavanja Računarske nauke 2021Dr Milan Тasić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-14:00 (20.IO41) Dizajn i analiza algoritama, predavanja Računarske nauke 2021Dr Miroslav Ćirić
Zimski semestarZauzetost prostorija