laboratorija FF-6

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, vežbe, grupa1 Hemija 2014 Marija Dimitrijević
09:15-12:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Marija Dimitrijević
13:00-16:00 (H-124-B) Odabrana poglavlja volumetrijske analize, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Jelena Nikolić
13:00-15:00 (H-125-B) Priprema složenih uzoraka za analizu, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Milan Stojković
15:00-17:00 (H-125-B) Priprema složenih uzoraka za analizu, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014Dr Milan Stojković
17:00-19:00 (H-125-B) Priprema složenih uzoraka za analizu, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2014Dr Milan Stojković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, vežbe, grupa2 Hemija 2014 Marija Dimitrijević
09:15-12:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014 Marija Dimitrijević
13:00-17:00 (H-109-B) Analitička hemija 3, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2014Dr Jelena Nikolić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-12:00 (H-109-B) Analitička hemija 3, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Vesna Stankov-Jovanović
12:15-13:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, vežbe, grupa3 Hemija 2014 Marija Dimitrijević
13:00-16:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2014 Marija Dimitrijević
16:15-17:45 (H-123-B) Neorganske sirovine i materijali, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014 Vladimir Dimitrijević
16:15-17:45 (H-123-B) Neorganske sirovine i materijali, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Milica Nikolić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-101-B) Osnove neorganske hemije, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2014 Vladimir Dimitrijević
10:15-14:00 (H-109-B) Analitička hemija 3, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014Dr Jelena Nikolić
14:15-15:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, vežbe, grupa4 Hemija 2014 Marija Dimitrijević
15:15-18:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, laboratorijske vežbe, grupa4 Hemija 2014 Marija Dimitrijević
15:15-16:00 (H-124-B) Odabrana poglavlja volumetrijske analize, predavanja Hemija 2014Dr Jelena Nikolić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (H-101-B) Osnove neorganske hemije, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Milica Nikolić
09:45-11:15 (H-101-B) Osnove neorganske hemije, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014 Milica Nikolić
11:15-13:15 (H-207-B) Industrijska hemija, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Marjan Ranđelović
13:00-14:30 (H-245-B) Industrijska hemija 2, laboratorijske vežbe, grupa1 Primenjena hemija 2014Dr Marjan Ranđelović
14:30-16:00 (H-250-B) Industrijski procesi, laboratorijske vežbe, grupa1 Primenjena hemija 2014Dr Radomir Ljupković
Zimski semestarZauzetost prostorija