laboratorija 600

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:15-16:00 (10.FMA32) Numeričke metode u fizici, predavanja Fizika 2021Dr Milan Milošević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:00-12:30 (10.FMA32) Numeričke metode u fizici, vežbe Fizika 2021Dr Milan Milošević
15:15-17:00 (10.FIZI22 ) Programski paketi u fizici , predavanja Fizika 2021Dr Milan Milošević
17:15-19:00 (10.FIZI22 ) Programski paketi u fizici , vežbe Fizika 2021Dr Lazar Radenković
Letnji semestarZauzetost prostorija