laboratorija 600

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:15-16:00 (G215) Astronomija, predavanja Geografija 2014Dr Milan Milošević
16:15-18:00 (G215) Astronomija, vežbe Geografija 2014Dr Milan Milošević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
16:15-18:00 (F-248) Programski paketi u fizici, predavanja Fizika 2014Dr Milan Milošević
18:15-20:00 (F-248) Programski paketi u fizici, vežbe Fizika 2014Dr Milan Milošević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
17:15-19:00 (F-219) Numeričke metode u fizici, vežbe Fizika 2014Dr Milan Milošević
Letnji semestarZauzetost prostorija