kabinet 13

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:15-15:00 (M510) Neograničeni operatori matematičke fizike, predavanja Matematika 2014Dr Nebojša Dinčić
15:15-17:00 (M510) Neograničeni operatori matematičke fizike, vežbe Matematika 2014Dr Nebojša Dinčić
17:15-19:00 (M555) Integralne jednačine i specijalne funkcije, vežbe Matematika 2014Dr Nebojša Dinčić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:30-14:00 (M556) Тeorija grupa i primene, vežbe Matematika 2014Dr Milica Кolundžija
14:15-16:00 (M456) Banahove algebre i spektri, vežbe Matematika 2014Dr Milica Кolundžija

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-14:00 (M555) Integralne jednačine i specijalne funkcije, predavanja Matematika 2014Dr Dijana Mosić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:30 (M556) Тeorija grupa i primene, predavanja Matematika 2014Dr Milica Кolundžija
Letnji semestarZauzetost prostorija