kabinet 13

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:00-11:30 (M2.M1104) Osnovi Furijeove analize, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Nebojša Dinčić
11:45-13:15 (M2.M1104) Osnovi Furijeove analize, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Nebojša Dinčić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-14:00 (M2.M1411) Integralne jednačine i specijalne funkcije, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Dijana Mosić
15:15-17:00 (IO-I21) Тeorija brojeva i polinoma, vežbe Računarske nauke 2014Dr Кatarina Đorđević
Letnji semestarZauzetost prostorija