laboratorija 010

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:15-15:00 (10.FIZ13) Osnove matematičke fizike, vežbe Fizika 2021Dr Dragoljub Dimitrijević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-10:00 (10.FIZ14) Laboratorijski praktikum 3, predavanja Fizika 2021Dr Željko Mladenović
10:15-13:00 (10.FIZ14) Laboratorijski praktikum 3, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Željko Mladenović
14:15-17:00 (10.FIZM3) Matematika 3, vežbe Fizika 2021 Predrag Đorđević
Letnji semestarZauzetost prostorija