kabinet 12

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:30-13:30 (MA.M1613) Mera i integracija, predavanja Matematika 2021Dr Dragan Đorđević
Letnji semestarZauzetost prostorija