laboratorija 012 -NIS

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
13:15-14:00 (HH.HFIZC) Fizika, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2021 Marko Кrstić
14:15-15:00 (HH.HFIZC) Fizika, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2021 Marko Кrstić
15:15-16:00 (HH.HFIZC) Fizika, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2021 Marko Кrstić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:15-16:00 (F-227) Nastavna sredstva fizike, vežbe Fizika 2014 Lazar Radenković
14:15-16:00 (Pr-15) Nastavna sredstva fizike, laboratorijske vežbe Fizika 2014 Lazar Radenković
14:15-16:00 (10.FMA29) Nastavna sredstva fizike 1, laboratorijske vežbe Fizika 2021 Lazar Radenković
14:15-16:00 ( 10.FMA29) Nastavna sredstva fizike 1 , laboratorijske vežbe Fizika 2021 Lazar Radenković
16:00-17:30 (OB.OB12O) Fizika za biologe, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2021 Jelena Aleksić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (F-227) Nastavna sredstva fizike, predavanja Fizika 2014Dr Ljubiša Nešić
10:15-12:00 (Pr-15) Nastavna sredstva fizike, predavanja Fizika 2014Dr Ljubiša Nešić
10:15-12:00 (10.FMA29) Nastavna sredstva fizike 1, predavanja Fizika 2021Dr Ljubiša Nešić
10:15-12:00 ( 10.FMA29) Nastavna sredstva fizike 1 , predavanja Fizika 2021Dr Ljubiša Nešić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:45-16:15 (OB.OB12O) Fizika za biologe, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2021 Jelena Aleksić
16:15-17:45 (OB.OB12O) Fizika za biologe, laboratorijske vežbe, grupa3 Biologija 2021 Danilo Delibašić
Letnji semestarZauzetost prostorija