laboratorija 012 -NIS

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
13:15-14:00 (F-01-B) Fizika, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Suzana Stamenković
14:15-15:00 (F-01-B) Fizika, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014Dr Suzana Stamenković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (F-227) Nastavna sredstva fizike, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Ljubiša Nešić
10:15-12:00 (Pr-15) Nastavna sredstva fizike, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Ljubiša Nešić
12:15-14:00 (F-227) Nastavna sredstva fizike, vežbe, grupa1 Fizika 2014 Lazar Radenković
12:15-14:00 (Pr-15) Nastavna sredstva fizike, laboratorijske vežbe, grupa1 Fizika 2014 Lazar Radenković
Letnji semestarZauzetost prostorija