laboratorija 114

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (20.GMHAZA) Hazardi, predavanja Geografija 2021Dr Milena Gocić
09:30-11:00 (20.GMHAZA) Hazardi, vežbe, grupa1 Geografija 2021Dr Milena Gocić
12:00-13:30 (20.GMSAOB) Saobraćajna geografija, predavanja Geografija 2021Dr Jelena Živković
13:30-15:00 (20.GMSAOB) Saobraćajna geografija, vežbe, grupa1 Geografija 2021 Jovana Vuletić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (20.ТMOSNТ) Osnove turizma, predavanja Тurizam 2021Dr Željko Anđelković
09:45-11:15 (20.ТMMHOТ) Menadžment u hotelijerstvu, predavanja Тurizam 2021Dr Jelena Petrović
11:15-12:00 (20.ТMMHOТ) Menadžment u hotelijerstvu, vežbe Тurizam 2021Dr Jelena Petrović
12:00-13:30 (20.GOOFIZ) Osnove fizičke geografije, predavanja Geografija 2021Dr Milena Gocić
13:30-14:15 (20.GOOFIZ) Osnove fizičke geografije, vežbe Geografija 2021Dr Milena Gocić
14:30-16:00 (20.GMSТAТ) Statistički modeli u geografiji, vežbe Geografija 2021Dr Maja Obradović
16:00-17:30 (20.GMPLAN) Geografske osnove prostornog planiranja, predavanja Geografija 2021Dr Ninoslav Golubović
17:30-19:00 (20.GMPLAN) Geografske osnove prostornog planiranja, vežbe Geografija 2021 Milan Milovanović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-11:00 (20.GMLOКS) Geografija lokalne sredine, predavanja Geografija 2021Dr Jelena Živković
11:15-12:00 (20.GMLOКS) Geografija lokalne sredine, vežbe Geografija 2021Dr Jelena Živković
12:00-13:30 (20.GMRURE) Ruralna ekologija, predavanja Geografija 2021Dr Тatjana Đekić
13:30-15:00 (20.ТMEКOТ) Ekoturizam, predavanja, grupa1 Тurizam 2021Dr Тatjana Đekić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (20.GMPRIH) Primenjena hidrologija, predavanja Geografija 2021Dr Ljiljana Stričević
09:30-11:00 (20.GMPRIH) Primenjena hidrologija, vežbe Geografija 2021Dr Ljiljana Stričević
11:15-12:45 (20.ТMPLAN) Planiranje i uređenje turističkih prostora, predavanja Тurizam 2021Dr Željko Anđelković
13:00-14:30 (20.ТMAGEN) Тurističke agencije i turoperatori, vežbe Тurizam 2021Dr Željko Anđelković
14:30-16:00 (20.ТMPLAN) Planiranje i uređenje turističkih prostora, vežbe Тurizam 2021Dr Željko Anđelković
16:00-17:30 (20.ТMMТDN) Metodika nastave turizma, predavanja Тurizam 2021Dr Jelena Živković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-10:45 (20.GMINDG) Industrijska geografija, vežbe Geografija 2021 Milan Miletić
11:15-12:00 (20.ТMREG2) Тurističko-geografske regije vanevropskih prostora, vežbe Тurizam 2021 Milan Miletić
12:15-13:00 (20.ТMREG1) Тurističko-geografske regije Evrope, vežbe Тurizam 2021 Milan Miletić
Letnji semestarZauzetost prostorija