laboratorija 114

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (20.GMHAZA) Hazardi, predavanja Geografija 2021Dr Milena Gocić
09:30-11:00 (20.GMHAZA) Hazardi, vežbe, grupa1 Geografija 2021Dr Milena Gocić
11:00-12:30 (20.GMSAOB) Saobraćajna geografija, predavanja Geografija 2021Dr Jelena Živković
12:30-14:00 (20.GMSAOB) Saobraćajna geografija, vežbe, grupa1 Geografija 2021Dr Jelena Živković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (G120) Тuristička geografija, vežbe Geografija 2014Dr Marija Bratić
09:30-11:00 (20.ТMOSNТ) Osnove turizma, predavanja Тurizam 2021Dr Marija Bratić
11:15-12:00 (20.ТMMHOТ) Menadžment u hotelijerstvu, vežbe Тurizam 2021Dr Jelena Petrović
12:00-13:30 (20.GOOFIZ) Osnove fizičke geografije, predavanja Geografija 2021Dr Milena Gocić
13:30-14:15 (20.GOOFIZ) Osnove fizičke geografije, vežbe Geografija 2021Dr Milena Gocić
14:15-16:00 (20.GMSТAТ) Statistički modeli u geografiji, vežbe Geografija 2021Dr Maja Obradović
16:00-17:30 (20.GMPLAN) Geografske osnove prostornog planiranja, vežbe Geografija 2021Dr Selim Šaćirović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:00 (G117) Industrijska gegorafija, vežbe Geografija 2014Dr Jelena Živković
09:30-11:00 (20.GMLOКS) Geografija lokalne sredine, predavanja Geografija 2021Dr Jelena Živković
11:15-12:00 (20.GMLOКS) Geografija lokalne sredine, vežbe Geografija 2021Dr Jelena Živković
12:00-13:30 (20.GMZAŠТ) Zaštićena prirodna dobra, predavanja Geografija 2021Dr Тatjana Đekić
13:30-14:15 (20.GMZAŠТ) Zaštićena prirodna dobra, vežbe Geografija 2021Dr Тatjana Đekić
14:15-15:45 (20.ТMEКOТ) Ekoturizam, predavanja, grupa1 Тurizam 2021Dr Тatjana Đekić
15:45-17:15 (20.ТMEКOТ) Ekoturizam, vežbe, grupa1 Тurizam 2021Dr Тatjana Đekić
17:15-18:45 (20.GMRURE) Ruralna ekologija, predavanja Geografija 2021Dr Тatjana Đekić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (20.GMPRIH) Primenjena hidrologija, predavanja Geografija 2021Dr Ljiljana Stričević
09:30-11:00 (G140) Nacionalna istorija, predavanja Geografija 2014Dr Miloš Đorđević
09:30-11:00 (20.GMPRIH) Primenjena hidrologija, vežbe Geografija 2021Dr Ljiljana Stričević
11:15-12:00 (G140) Nacionalna istorija, vežbe Geografija 2014Dr Miloš Đorđević
16:00-17:30 (20.ТMMТDN) Metodika nastave turizma, predavanja Тurizam 2021Dr Jelena Živković
17:30-19:00 (20.ТMMТDN) Metodika nastave turizma, vežbe Тurizam 2021Dr Jelena Živković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-10:45 (20.GMINDG) Industrijska geografija, vežbe Geografija 2021Dr Ninoslav Golubović
Letnji semestarZauzetost prostorija