laboratorija 119

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-11:00 (10.FIZ04) Laboratorijski praktikum 1, predavanja Fizika 2021Dr Lana Pantić-Ranđelović
11:15-14:00 (10.FIZ04) Laboratorijski praktikum 1, vežbe Fizika 2021Dr Lana Pantić-Ranđelović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
13:15-14:00 (HH.HFIZC) Fizika, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2021 Marko Кrstić
14:15-15:00 (HH.HFIZC) Fizika, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2021 Marko Кrstić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
13:15-15:00 (F-120) Fizika atmosfere, vežbe Fizika 2014Dr Lana Pantić-Ranđelović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:45 (OB.OB12O) Fizika za biologe, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2021 Jelena Delibašić
09:45-11:15 (OB.OB12O) Fizika za biologe, laboratorijske vežbe, grupa3 Biologija 2021Dr Danilo Delibašić
11:15-12:45 (OB.OB12O) Fizika za biologe, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2021 Jelena Delibašić
14:15-16:00 (10.FMA39) Radijaciona fizika, predavanja Fizika 2021Dr Vesna Manić
16:15-17:00 (10.FMA39) Radijaciona fizika, vežbe Fizika 2021Dr Vesna Manić
17:15-18:00 (10.FMA39) Radijaciona fizika, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Vesna Manić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:15-14:00 (F-120) Fizika atmosfere, predavanja Fizika 2014Dr Lana Pantić-Ranđelović
Letnji semestarZauzetost prostorija