laboratorija 119

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-11:00 (10.FIZ04) Laboratorijski praktikum 1, predavanja Fizika 2021Dr Lana Pantić-Ranđelović
11:15-14:00 (10.FIZ04) Laboratorijski praktikum 1, vežbe Fizika 2021Dr Lana Pantić-Ranđelović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
13:15-14:00 (HH.HFIZC) Fizika, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2021 Marko Кrstić
14:15-15:00 (HH.HFIZC) Fizika, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2021 Marko Кrstić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:45 (OB.OB12O) Fizika za biologe, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2021Dr Jelena Delibašić
09:45-11:15 (OB.OB12O) Fizika za biologe, laboratorijske vežbe, grupa3 Biologija 2021Dr Danilo Delibašić
11:15-12:45 (OB.OB12O) Fizika za biologe, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Jelena Delibašić
Letnji semestarZauzetost prostorija