laboratorija 119

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-11:00 (10.FIZ04) Laboratorijski praktikum 1, predavanja Fizika 2021Dr Lana Pantić-Ranđelović
11:15-14:00 (10.FIZ04) Laboratorijski praktikum 1, vežbe Fizika 2021Dr Lana Pantić-Ranđelović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
13:15-15:00 (F-120) Fizika atmosfere, vežbe Fizika 2014Dr Lana Pantić-Ranđelović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:15-14:00 (F-120) Fizika atmosfere, predavanja Fizika 2014Dr Lana Pantić-Ranđelović
Letnji semestarZauzetost prostorija