laboratorija 119

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-11:00 (F-116) Laboratorijski praktikum 1, predavanja Fizika 2014Dr Lana Pantić-Ranđelović
11:15-14:00 (F-116) Laboratorijski praktikum 1, laboratorijske vežbe, grupa1 Fizika 2014Dr Lana Pantić-Ranđelović
12:30-14:00 (BIO102) Fizika, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014 Jelena Aleksić
14:15-15:45 (BIO102) Fizika, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2014 Jelena Aleksić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (F-120) Fizika atmosfere, vežbe Fizika 2014Dr Lana Pantić-Ranđelović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
13:15-14:45 (BIO102) Fizika, laboratorijske vežbe, grupa4 Biologija 2014 Danilo Delibašić
15:00-16:30 (BIO102) Fizika, laboratorijske vežbe, grupa3 Biologija 2014 Danilo Delibašić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:15-16:00 (Pr-10) Radijaciona fizika, predavanja Fizika 2014Dr Vesna Manić
16:15-17:00 (Pr-10) Radijaciona fizika, vežbe Fizika 2014Dr Vesna Manić
17:15-18:00 (Pr-10) Radijaciona fizika, laboratorijske vežbe Fizika 2014Dr Vesna Manić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:15-14:00 (F-120) Fizika atmosfere, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Lana Pantić-Ranđelović
Letnji semestarZauzetost prostorija