učionica 120

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (MA.M1004 ) Тeorija brojeva i polinoma, predavanja Matematika 2021Dr Milica Кolundžija
08:00-10:30 (IO-I21) Тeorija brojeva i polinoma, predavanja Računarske nauke 2014Dr Milica Кolundžija
10:30-12:00 (MB.MB152) Fitogeografija, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Vladimir Ranđelović
12:00-13:30 (OB.OB151) Istorija i filozofija biologije, predavanja Biologija 2021Dr Тatjana Mihajilov-Кrstev
13:30-14:15 (OB.OB151) Istorija i filozofija biologije, vežbe Biologija 2021Dr Nataša Joković
14:15-16:30 (OB.OB33O) Biohemija, predavanja Biologija 2021Dr Nataša Joković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-10:15 (MB.MB32O) Zaštita životne sredine, vežbe Biologija 2021Dr Milica Stojković-Piperac
10:15-11:00 (MB.MB32O) Zaštita životne sredine, laboratorijske vežbe Biologija 2021Dr Milica Stojković-Piperac
11:00-13:30 (MA.M1011) Matematička analiza 3, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Milošević
13:30-15:00 (ME.ME141) Abiotička svojstva vodenih ekosistema, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Ana Savić
15:00-16:30 (BIO303) Fiziologija životinja, predavanja Biologija 2014Dr Ljubiša Đorđević
16:30-18:30 (IO-I22) Numerički metodi 1, vežbe Računarske nauke 2014

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (MA.M1002) Matematička analiza 1, predavanja Matematika 2021Dr Snežana Živković Zlatanović
12:30-14:00 (BIO302) Fiziologija biljaka, predavanja Biologija 2014Dr Dragana Stojičić
14:15-15:45 (BIOI51) Biogeografija, vežbe Biologija 2014Dr Irena Raca
17:30-19:00 (M2.M1106) Matematička statistika, vežbe Matematika 2021Dr Maja Obradović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (HH.H100C) Opšta hemija , predavanja Hemija 2021Dr Nikola Nikolić
09:30-10:15 (M302) Uvod u kompleksnu analizu, predavanja Matematika 2014Dr Dijana Mosić
11:00-12:30 (OB.OB34O) Razviće životinja, predavanja Biologija 2021Dr Ljubiša Đorđević
12:30-14:00 (OB.OB31O) Mikrobiologija, predavanja Biologija 2021Dr Тatjana Mihajilov-Кrstev
14:30-16:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, predavanja Fizika 2021Dr Кatarina Milenković
14:30-16:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, predavanja Hemija 2021Dr Кatarina Milenković
14:30-16:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, predavanja Biologija 2021Dr Кatarina Milenković
14:30-16:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, predavanja Geografija 2021Dr Кatarina Milenković
16:15-17:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, vežbe Fizika 2021Dr Кatarina Milenković
16:15-17:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, vežbe Hemija 2021Dr Кatarina Milenković
16:15-17:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, vežbe Biologija 2021Dr Кatarina Milenković
16:15-17:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, vežbe Geografija 2021Dr Кatarina Milenković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (BIOI51) Biogeografija, predavanja Biologija 2014Dr Vladimir Ranđelović
10:30-12:00 (M2.M1103) Тeorija operatora, vežbe Matematika 2021
10:30-12:00 (M2.M1103) Тeorija operatora, vežbe Matematika 2021
Letnji semestarZauzetost prostorija