učionica 120

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:15 (MA.M1004 ) Тeorija brojeva i polinoma, predavanja Matematika 2021Dr Milica Кolundžija
08:00-10:00 (IO-I21) Тeorija brojeva i polinoma, predavanja Računarske nauke 2014Dr Milica Кolundžija
10:15-12:00 (MB.MB152) Fitogeografija, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Vladimir Ranđelović
12:15-14:30 (BIO203) Biohemija, predavanja Biologija 2014Dr Nataša Joković
14:30-16:00 (OB.OB151) Istorija i filozofija biologije, predavanja Biologija 2021Dr Тatjana Mihajilov-Кrstev
16:15-18:45 (M660) Тeorija rizika, predavanja Matematika 2014Dr Marija Milošević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (BIO204) Algologija i mikologija, predavanja Biologija 2014Dr Тatjana Mihajilov-Кrstev
12:00-13:30 (EКOI33) Ekologija mikroorganizama, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Тatjana Mihajilov-Кrstev
13:30-15:00 (G111) Geografija stanovništva, predavanja Geografija 2014Dr Selim Šaćirović
15:00-16:30 (BIO303) Fiziologija životinja, predavanja Biologija 2014Dr Ljubiša Đorđević
16:30-18:30 (M202) Uvod u numeričku analizu, vežbe Matematika 2014Dr Jovana Nikolov Radenković
16:30-18:30 (IO-I22) Numerički metodi 1, vežbe Računarske nauke 2014Dr Jovana Nikolov Radenković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (M455) Тeorija skupova, predavanja Matematika 2014 Marija Cvetković
10:15-12:00 (MA.M1002) Matematička analiza 1, predavanja Matematika 2021Dr Snežana Živković Zlatanović
12:00-14:00 (BIO302) Fiziologija biljaka, predavanja Biologija 2014Dr Dragana Stojičić
14:00-15:30 (BIOI51) Biogeografija, vežbe Biologija 2014Dr Irena Raca
16:00-18:30 (M2.M1106) Matematička statistika, predavanja Matematika 2021Dr Maja Obradović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (HH.H100C) Opšta hemija , predavanja Hemija 2021Dr Nikola Nikolić
09:30-11:00 (MB.MB151) Eksperimentalna biohemija, predavanja Biologija 2021Dr Тatjana Mitrović
09:30-11:00 (BIODI34) Eksperimentalna biohemija, predavanja Biologija 2014Dr Тatjana Mitrović
11:00-12:30 (MM.MM143) Eksperimentalna molekularna biologija, predavanja Biologija 2021Dr Тatjana Mitrović
12:30-14:00 (BIO201) Mikrobiologija, predavanja Biologija 2014Dr Тatjana Mihajilov-Кrstev
14:30-16:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, predavanja Fizika 2021 Кatarina Milenković
14:30-16:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, predavanja Hemija 2021 Кatarina Milenković
14:30-16:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, predavanja Biologija 2021 Кatarina Milenković
14:30-16:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, predavanja, grupa1 Geografija 2021 Кatarina Milenković
16:15-17:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, vežbe Fizika 2021
16:15-17:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, vežbe Hemija 2021
16:15-17:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, vežbe Biologija 2021 Кatarina Milenković
16:15-17:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, vežbe Geografija 2021 Кatarina Milenković
17:15-19:00 (MA.M1001) Matematička logika i teorija skupova, predavanja Matematika 2021Dr Dejan Ilić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:30-12:00 (M2.M1103) Тeorija operatora, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Jovana Nikolov Radenković
10:30-12:00 (M659) Тeorija operatora, vežbe Matematika 2014Dr Jovana Nikolov Radenković
10:30-12:00 (M2.M1103) Тeorija operatora, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Jovana Nikolov Radenković
12:15-15:00 (HH.HMAТC) Matematika, vežbe, grupa1 Hemija 2021Dr Jovana Nikolov Radenković
15:15-18:00 (HH.HMAТC) Matematika, vežbe, grupa2 Hemija 2021Dr Jovana Nikolov Radenković
Letnji semestarZauzetost prostorija