učionica 120

Raspored časova za zimski semestar, školska 2020/2021 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:45-10:30 (M455) Тeorija skupova, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Hranislav Stanković
10:30-12:15 (G102) Matematička geografija, predavanja Geografija 2014Dr Ivan Filipović
12:15-14:30 (BIO203) Biohemija, predavanja Biologija 2014Dr Nataša Joković
14:30-16:00 (M104) Тeorija brojeva i polinoma, vežbe, grupa2 Matematika 2014 Кatarina Đorđević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-242-B) Hemija organskih polimera, predavanja, grupa1 Primenjena hemija 2014Dr Niko Radulović
10:15-12:00 (BIO204) Algologija i mikologija, predavanja Biologija 2014Dr Тatjana Mihajilov-Кrstev
12:00-13:30 (EКOI33) Ekologija mikroorganizama, predavanja, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Тatjana Mihajilov-Кrstev
13:30-15:00 (BIOI51) Biogeografija, vežbe Biologija 2014 Irena Raca
15:00-16:30 (BIO303) Fiziologija životinja, predavanja Biologija 2014Dr Ljubiša Đorđević
16:30-18:30 (M202) Uvod u numeričku analizu, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Jovana Nikolov Radenković
16:30-18:30 (M202) Uvod u numeričku analizu, vežbe, grupa2 Matematika 2014 Marko Кostadinov
16:30-18:30 (IO-I22) Numerički metodi 1, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Jovana Nikolov Radenković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (M455) Тeorija skupova, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Jovana Nikolov Radenković
10:15-12:00 (G132) Poslovna matematika, vežbe Geografija 2014 Aleksandra Petrović
12:00-14:00 (BIO302) Fiziologija biljaka, predavanja Biologija 2014Dr Dragana Stojičić
14:30-16:00 (BIODI11) Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji, predavanja Biologija 2014Dr Dragana Stojičić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (H-100-B) Opšta hemija, predavanja Hemija 2014Dr Nikola Nikolić
09:30-11:00 (BIODI34) Eksperimentalna biohemija, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Тatjana Mitrović
11:00-12:30 (G131) Geometrija, vežbe Geografija 2014Dr Ljubica Velimirović
12:30-14:00 (BIO201) Mikrobiologija, predavanja Biologija 2014Dr Тatjana Mihajilov-Кrstev
17:15-20:00 (F-105-B) Matematika, vežbe, grupa2 Hemija 2014

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (M452) Тeorija fiksne tačke i primene, predavanja Matematika 2014Dr Dejan Ilić
10:30-12:00 (M403) Тeorija operatora, vežbe Matematika 2014Dr Jovana Nikolov Radenković
10:30-12:00 (M659) Тeorija operatora, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Jovana Nikolov Radenković
10:30-12:00 (M502) Тeorija operatora, vežbe Matematika 2014Dr Jovana Nikolov Radenković
12:15-15:00 (IO-14) Matematička analiza 1, predavanja Računarske nauke 2014Dr Miroslav Ćirić
15:00-17:15 (IO-11) Uvod u programiranje, predavanja Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanimirović
Letnji semestarZauzetost prostorija