učionica 120

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:00-10:30 (MB.MB141) Botanički praktikum, laboratorijske vežbe Biologija 2021 Maja Jovanović
13:00-14:30 (OB.OB51O) Principi genetike, vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Vladimir Cvetković
14:45-16:15 (OB.OB51O) Principi genetike, vežbe, grupa2 Biologija 2021Dr Vladimir Cvetković
16:30-18:00 (OB.OB34O) Razviće životinja, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Aleksandra Petrović
18:00-19:30 (OB.OB34O) Razviće životinja, vežbe, grupa2 Biologija 2021 Aleksandra Petrović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:00-09:45 (MB.MB12O) Ekologija biljaka, vežbe Biologija 2021 Jovana Stojanović
09:00-09:45 (ME.ME12O) Ekologija biljaka, vežbe Ekologija i zaštita prirode 2021 Jovana Stojanović
09:45-10:30 (MB.MB12O) Ekologija biljaka, laboratorijske vežbe Biologija 2021 Jovana Stojanović
09:45-10:30 (ME.ME12O) Ekologija biljaka, laboratorijske vežbe Ekologija i zaštita prirode 2021 Jovana Stojanović
10:30-12:00 (MB.MB152) Fitogeografija, vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Irena Raca
10:30-12:00 (ME.ME32O) Fitogeografija, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Irena Raca
12:30-14:00 (OB.OB14O) Zoologija beskičmenjaka 1, vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Marijana Ilić Milošević
14:15-15:45 (OB.OB14O) Zoologija beskičmenjaka 1, vežbe, grupa2 Biologija 2021Dr Marijana Ilić Milošević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (OB.OB551) Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima, vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Vladimir Cvetković
09:30-11:00 (OB.OB551) Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Vladimir Cvetković
11:30-13:00 (MM.MM142) Кultura animalnih ćelija, laboratorijske vežbe Biologija 2021Dr Višnja Madić
13:30-15:00 (OB.OB13O) Morfologija i anatomija biljaka, vežbe, grupa2 Biologija 2021 Jovana Stojanović
15:00-15:45 (OB.OB13O) Morfologija i anatomija biljaka, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2021 Jovana Stojanović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (OB.OB32O) Anatomija i morfologija hordata, vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Dragana Stojadinović
09:30-11:00 (OB.OB32O) Anatomija i morfologija hordata, vežbe, grupa2 Biologija 2021Dr Dragana Stojadinović
11:00-12:30 (ME.ME152) Biologija i ekologija lišaja, vežbe Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Slaviša Stamenković
12:45-14:15 (MB.MB342) Metode praktične nastave biologije u školama, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Dragana Jenačković Gocić
14:30-15:15 (OB.OB53O) Fiziologija 1, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Aleksandra Petrović
15:15-16:00 (OB.OB53O) Fiziologija 1, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2021 Aleksandra Petrović
16:00-16:45 (OB.OB53O) Fiziologija 1, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Aleksandra Petrović
16:45-17:30 (OB.OB53O) Fiziologija 1, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2021 Aleksandra Petrović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (ME.ME342) Fitoremedijacija, laboratorijske vežbe Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Danijela Nikolić
09:30-11:00 (ME.ME13O) Zaštita biološke raznovrsnosti, laboratorijske vežbe Ekologija i zaštita prirode 2021 Jelena Stanković
11:15-12:45 (OB.OB13O) Morfologija i anatomija biljaka, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Jovana Stojanović
12:45-13:30 (OB.OB13O) Morfologija i anatomija biljaka, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2021 Jovana Stojanović
Letnji semestarZauzetost prostorija