kabinet 206

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (M557) Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Aleksandra Кapešić
12:15-14:00 (M557) Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Jelena Manojlović
Letnji semestarZauzetost prostorija