kabinet 206

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-13:00 (M2.M1217) Numerička optimizacija, predavanja Matematika 2021Dr Jovana Nikolov Radenković
13:15-15:00 (M2.M1217) Numerička optimizacija, vežbe Matematika 2021Dr Jovana Nikolov Radenković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:00-16:45 (M2.M1115) Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Manojlović
15:15-16:00 (M2.M1317) Metodika dodatne nastave matematike u osnovnoj školi, vežbe Matematika 2021Dr Jovana Milenković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
15:15-16:00 (M2.M1317) Metodika dodatne nastave matematike u osnovnoj školi, vežbe Matematika 2021Dr Jovana Milenković
16:00-17:45 (M2.M1115) Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina, vežbe, grupa1 Matematika 2021 Predrag Đorđević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-13:00 (M2.M1412) Matematički modeli nelinearne dinamike, predavanja Matematika 2021Dr Jelena Milošević
13:15-15:00 (M2.M1412) Matematički modeli nelinearne dinamike, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Milošević
15:00-17:15 (M2.M1316) Metodika nastave matematike u osnovnoj školi, predavanja Matematika 2021Dr Jovana Milenković
17:30-19:00 (M2.M1316) Metodika nastave matematike u osnovnoj školi, vežbe Matematika 2021Dr Jovana Milenković
Letnji semestarZauzetost prostorija