kabinet 6

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
16:00-17:10 (G213) Тurističko-geografske regije sveta, predavanja Geografija 2014Dr Ranko Dragović
Letnji semestarZauzetost prostorija