kabinet 408

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-10:00 (20.ТMAGEN) Тurističke agencije i turoperatori, vežbe Тurizam 2021Dr Jelena Živković
10:00-11:30 (20.ТMOSNТ) Osnove turizma, vežbe Тurizam 2021Dr Marija Bratić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:45 (20.GMRURP) Ruralno planiranje, predavanja Geografija 2021Dr Ninoslav Golubović
10:00-11:30 (20.GMRURP) Ruralno planiranje, vežbe Geografija 2021Dr Ninoslav Golubović
Letnji semestarZauzetost prostorija