Osnovne studije: Diplomirani biolog

Studije na Odseku za biologiju sa ekologijom organizovane su kroz dva obrazovna profila, odnosno smera: nastavni – za sticanje zvanja diplomirani biolog, i istraživački – za sticanje zvanja diplomirani biolog ekolog. Nastavni plan Odseka za biologiju sa ekologijom obuhvata društveno-humanističke, teorijsko-metodološke, opšte stručne i uže stručne nastavne sadržaje. Prve dve godine studija na oba smera izvode se po jedinstvenom planu i programu. Posle druge godine studenti se opredeljuju za studiranje po nastavnom planu koji ih obrazuje za stručni naziv profesor biologije sa ekologijom i diplomirani biolog ekolog. U nastavnom planu za stručni naziv profesor biologije sa ekologijom zastupljena je i pedagoško-psihološka grupa predmeta (III i IV godina) koja studentima treba da omogući sticanje visokog nivoa znanja za rad u vaspitno-obrazovnim organizacijama. Posle položenih ispita predviđenih nastavnim planom i programom studenti pristupaju izradi i odbrani diplomskog rada iz uže stručnih i opšte stručnih (iz oblasti bioloških nauka) predmeta.

Naziv predmeta zimski sem. letnji sem. ESPB
1. godina
Biologija ćelije 2+2 2+2 9.6
Anatomija i morfologija biljaka 3+3 3+3 14.4
Neorganska i analitička hemija 3+4 8.4
Organska hemija 2+0 2+3 8.4
Fizika 2+2 2+2 9.6
Primena računara u biologiji 2+2 0+2 7.2
Engleski jezik 1+1 1+1 4.8
2. godina
Morfologija i sistematika beskičmenjaka 3+3 3+3 14.4
Sistematika i filogenija nižih biljaka i gljiva 2+2 2+2 9.6
Biohemija 2+3 2+3 12
Mikrobiologija 2+2 2+2 9.6
Razviće životinja 2+2 2+2 9.6
Matematika u biologiji 2+2 2+2 9.6
3. godina
Morfologija i sistematika kičmenjaka 3+3 2+3 13.2
Sistematika i filogenija viših biljaka 2+3 3+3 13.2
Fiziologija biljaka 2+3 2+3 12
Opšta fiziologija životinja 2+3 2+3 12
Genetika 2+2 2+2 9.6
Molekularna biologija 3+3 7.2
4. godina
Ekologija biljaka sa fitogeografijom 2+2 2+2 9.6
Ekologija životinja sa zoogeografijom 2+2 2+2 9.6
Organska evolucija 2+1 2+1 7.2
Zaštita životne sredine 2+0 3.2
Uporedna fiziologija životinja 2+3 2+3 12
236
Izborni predmeti
Izborni predmet 1 6
Izborni predmet 2 6
Izborni predmet 3 6
254
Terenska nastava
Priroda Suve planine 8
Flora i fauna Stare planine 8
Ekosistemi Vlasinskog jezera 8
Zaštićena nacionalna prirodna dobra 8
Diplomski ispit 14
300

Legenda:

Vežbe

Sve vežbe su laboratorijskog tipa, osim vežbi iz Matematike u biologiji, Stranog jezika i Genetike.

Ispiti

Položeni praktični, odnosno pismeni deo ispita je uslov za izlazak na usmeni deo ispita.

Studenti smera Diplomirani biolog ekolog mogu da pohađaju nastavu i polažu ispite iz Psihologije i Pedagogije.

Diplomski ispit

Diplomski ispit se polaže iz stručnih predmeta.