II GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021

Letnji semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

10:15 - 11:00 (10.FIZ18) Laboratorijski praktikum 4, predavanja laboratorija 012 -NIS
11:15 - 14:00 (10.FIZ18) Laboratorijski praktikum 4, laboratorijske vežbe laboratorija 012 -NIS
14:15 - 16:00 (10.FIZI41) Matematička fizika, vežbe laboratorija 504
17:15 - 19:00 (10.FIZR1 ) Osnove računarstva, predavanja računarska učionica 118

UTORAK

08:15 - 10:00 (10.FIZI41) Matematička fizika, predavanja laboratorija 504
10:15 - 12:00 (10.FIZ16) Optika, predavanja laboratorija 010
12:15 - 14:00 (10.FIZM4) Matematika 4, predavanja kabinet 205
14:15 - 16:00 (10.FIZM4) Matematika 4, vežbe kabinet 205

SREDA

10:15 - 11:45 (10.FIZI31) Osnove biofizike, predavanja laboratorija 506
15:15 - 17:00 (10.FIZ16) Optika, vežbe laboratorija 506

ČETVRTAK

08:00 - 09:30 (10.FIZR1 ) Osnove računarstva, vežbe računarska učionica 5
10:15 - 13:00 (10.FIZ17) Osnove teorijske mehanike, predavanja laboratorija 506
13:15 - 14:45 (10.FIZI31) Osnove biofizike, vežbe laboratorija 506

PETAK

09:15 - 11:00 (10.FIZ16) Optika, predavanja laboratorija 010
12:15 - 15:00 (10.FIZ17) Osnove teorijske mehanike, vežbe laboratorija 506