III GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021

Letnji semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:15 - 11:00 (10.FIZ26) Osnove kvantne mehanike, vežbe laboratorija 504
09:15 - 10:00 (10.FIZI72) Fizika atmosfere , vežbe laboratorija 119
10:15 - 11:00 (10.FIZI72) Fizika atmosfere , laboratorijske vežbe laboratorija 119
11:15 - 13:00 (10.FIZI72) Fizika atmosfere , predavanja laboratorija 501
13:15 - 15:00 (10.FIZI82) Uvod u kosmologiju, vežbe laboratorija 506

UTORAK

09:15 - 12:00 (10.FIZ26) Osnove kvantne mehanike, predavanja laboratorija 506

SREDA

10:15 - 12:00 (10.FIZ27) Osnove fizike čvrstog stanja, predavanja laboratorija 504
12:15 - 14:00 (10.FIZI83) Automatsko upravljanje, predavanja laboratorija 504
14:15 - 16:00 (10.FIZI83) Automatsko upravljanje, vežbe laboratorija 504
16:15 - 18:00 (10.FIZI73) Metodika izrade računskih zadataka, predavanja laboratorija 504

ČETVRTAK

10:15 - 12:00 ( 10.FIZ28) Eksperimentalne metode u fizici, predavanja učionica 401
12:15 - 14:00 ( 10.FIZ28) Eksperimentalne metode u fizici, laboratorijske vežbe laboratorija 504
14:15 - 16:00 (10.FIZI82) Uvod u kosmologiju, predavanja kabinet 306

PETAK

09:15 - 10:00 (10.FIZ27) Osnove fizike čvrstog stanja, laboratorijske vežbe laboratorija 504
10:15 - 12:00 (10.FIZ27) Osnove fizike čvrstog stanja, vežbe laboratorija 506