I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021

Letnji semestar, školska 2021/2022 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

12:15 - 15:00 (10.FIZ06) Тermodinamika i molekularna fizika, vežbe učionica 301

UTORAK

08:15 - 10:00 (10.FIZ06) Тermodinamika i molekularna fizika, predavanja učionica 301
10:15 - 12:00 (10.FIZ08) Programiranje u fizici, predavanja učionica 508
13:30 - 15:45 (10.FIZH1) Hemija, laboratorijske vežbe laboratorija FF-106

SREDA

14:15 - 16:00 (10.FIZ08) Programiranje u fizici, vežbe računarska učionica PZ-302

ČETVRTAK

08:15 - 10:00 (10.FIZ06) Тermodinamika i molekularna fizika, predavanja učionica 301
14:15 - 15:00 (10.FIZ09) Laboratorijski praktikum 2, predavanja laboratorija 119
15:15 - 18:00 (10.FIZ09) Laboratorijski praktikum 2, laboratorijske vežbe laboratorija 119

PETAK

08:15 - 10:00 (10.FIZH1) Hemija, predavanja učionica 508
10:00 - 12:30 (10.FIZM2) Matematika 2, predavanja učionica 508
15:15 - 18:00 (10.FIZM2) Matematika 2, vežbe učionica 508