I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021

Letnji semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:15 - 11:00 (10.FIZ06) Тermodinamika i molekularna fizika, vežbe laboratorija 010
11:15 - 13:00 (10.FIZ03) Metrologija i obrada rezultata merenja, vežbe učionica 508
13:15 - 16:00 (10.FIZM2) Matematika 2, predavanja laboratorija 010

UTORAK

08:15 - 10:00 (10.FIZ06) Тermodinamika i molekularna fizika, predavanja laboratorija 010
14:15 - 15:00 (10.FIZH1) Hemija, laboratorijske vežbe laboratorija FF-106

ČETVRTAK

08:15 - 10:00 (10.FIZ06) Тermodinamika i molekularna fizika, predavanja laboratorija 506
13:15 - 14:00 (10.FIZ09) Laboratorijski praktikum 2, predavanja laboratorija 119
14:15 - 17:00 (10.FIZ09) Laboratorijski praktikum 2, laboratorijske vežbe laboratorija 119
17:15 - 19:00 (10.FIZ03) Metrologija i obrada rezultata merenja, predavanja laboratorija 010

PETAK

08:00 - 10:30 (10.FIZH1) Hemija, predavanja učionica 401
11:15 - 14:00 (10.FIZM2) Matematika 2, vežbe učionica 508