I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Nastava fizike

Zimski semestar, školska 2021/2022 godina

I godinaII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

12:15 - 14:00 (10.FMA21 ) Fizika u školi 1, vežbe laboratorija 504
14:15 - 17:00 (10.FMA01 ) Nuklearna fizika, predavanja učionica 301

SREDA

11:15 - 13:00 (10.FMA01 ) Nuklearna fizika, vežbe laboratorija 506
13:15 - 14:00 (10.FMA01 ) Nuklearna fizika, laboratorijske vežbe laboratorija 506
14:15 - 16:00 ( 10.FMA29) Nastavna sredstva fizike 1 , laboratorijske vežbe laboratorija 012 -NIS

ČETVRTAK

10:15 - 12:00 ( 10.FMA29) Nastavna sredstva fizike 1 , predavanja laboratorija 012 -NIS
14:15 - 16:00 (10.FMA21 ) Fizika u školi 1, predavanja laboratorija 504

PETAK

12:15 - 15:00 (10.FMA02 ) Fizička elektronika, predavanja laboratorija 506
15:15 - 17:00 (10.FMA02 ) Fizička elektronika, laboratorijske vežbe laboratorija 506