APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Diplomirani geograf-turizmolog

Majski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5046 Тurističke regije sveta

10.04.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
1