MAJSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Geografija

Aprilski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5050 Regionalna geografija 1

16.05.2023.

u 12:00h

Aleksandar Radivojević
1
5051 Regionalna geografija 2

16.05.2023.

u 12:00h

Aleksandar Radivojević
1
5053 Тematska kartografija

15.05.2023.

u 12:00h

Ivan Filipović
1