JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija

Aprilski 2023/2024Majski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G-103 Nacionalna ekonomija

14.02.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
G-108 Hidrologija

29.01.2024.

u 10:00h

0