APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija

Aprilski 2023/2024Majski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G-108 Hidrologija

10.04.2024.

u 09:00h

0
G-109 Geomorfologija

12.04.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0