JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Praktična nastava

17.06.2020.

u 12:30h

Ranko Dragović
5
G201 Prostorno planiranje

29.06.2020.

u 11:00h

Selim Šaćirović
4
G202 Zaštita životne sredine

24.06.2020.

u 11:30h

Тatjana Đekić
4
G203 Тematsko kartiranje

24.06.2020.

u 12:00h

Ivan Filipović
15
G204 Politička geografija

17.06.2020.

u 14:30h

Ranko Dragović
1
G205 Stanovništvo sveta

29.06.2020.

u 11:30h

Selim Šaćirović
11
G206 Svetska privreda

22.06.2020.

u 10:00h

Jelena Živković
1
G207 Regionalna geografija Srbije I

17.06.2020.

u 09:30h

Mila Pavlović
3
G208 Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

17.06.2020.

u 11:00h

Aleksandar Radivojević
12
G209 GIS

23.06.2020.

u 14:00h

Milan Đorđević
9
G211 Regionalna geografija Srbije II

17.06.2020.

u 09:30h

Mila Pavlović
0
G213 Тurističko-geografske regije sveta

17.06.2020.

u 11:30h

Ranko Dragović
0
G214 Didaktičke inovacije

23.06.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
1
G216 Nacionalni parkovi

24.06.2020.

u 12:30h

Тatjana Đekić
0
G218 Nastavne strategije u izučavanju geografije

17.06.2020.

u 11:00h

Ranko Dragović
3
G219 Nacionalna turistička geografija

29.06.2020.

u 14:00h

Selim Šaćirović
0
G222 Кulturno-istorijske osnove Srbije

30.06.2020.

u 14:00h

Miloš Đorđević
2
G223 Metodologija naučno-istraživačkog rada

19.06.2020.

u 10:00h

Mrđan Đokić
5
G257 Banjski turizam

22.06.2020.

u 11:00h

Aleksandar Radivojević
0
G277 Ruralna ekologija

22.06.2020.

u 10:00h

Jelena Živković
0