JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G201 Prostorno planiranje

15.06.2022.

u 10:30h

Selim Šaćirović
0
G202 Zaštita životne sredine

10.06.2022.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G203 Тematsko kartiranje

22.06.2022.

u 12:00h

Ivan Filipović
0
G204 Politička geografija

22.06.2022.

u 12:00h

Ranko Dragović
0
G205 Stanovništvo sveta

15.06.2022.

u 10:30h

Selim Šaćirović
0
G207 Regionalna geografija Srbije I

06.06.2022.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G208 Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

08.06.2022.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G209 GIS

21.06.2022.

u 14:00h

Milan Đorđević
0
G211 Regionalna geografija Srbije II

08.06.2022.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G213 Тurističko-geografske regije sveta

22.06.2022.

u 12:30h

Ranko Dragović
0
G216 Nacionalni parkovi

10.06.2022.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G218 Nastavne strategije u izučavanju geografije

22.06.2022.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G219 Nacionalna turistička geografija

15.06.2022.

u 10:30h

Selim Šaćirović
0
G222 Кulturno-istorijske osnove Srbije

23.06.2022.

u 15:00h

Milan Đorđević
0
G223 Metodologija naučno-istraživačkog rada

16.06.2022.

u 10:00h

Mrđan Đokić
0
G257 Banjski turizam

06.06.2022.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G271 Francuski jezik II

15.06.2022.

u 11:00h

Selena Stanković
0