SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G201 Prostorno planiranje

28.08.2019.

u 12:00h

Selim Šaćirović
2
G202 Zaštita životne sredine

10.09.2019.

u 11:00h

0
G203 Тematsko kartiranje

28.08.2019.

u 12:00h

Ivan Filipović
3
G204 Politička geografija

10.09.2019.

u 12:00h

Ranko Dragović
10
G205 Stanovništvo sveta

28.08.2019.

u 12:00h

Selim Šaćirović
4
G206 Svetska privreda

04.09.2019.

u 10:00h

Jelena Živković
1
G207 Regionalna geografija Srbije I

10.09.2019.

u 09:30h

Mila Pavlović
14
G208 Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

26.08.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
1
G209 GIS

27.08.2019.

u 14:00h

Milan Đorđević
1
G211 Regionalna geografija Srbije II

10.09.2019.

u 09:30h

Mila Pavlović
3
G213 Тurističko-geografske regije sveta

10.09.2019.

u 11:30h

0
G216 Nacionalni parkovi

10.09.2019.

u 11:00h

0
G218 Nastavne strategije u izučavanju geografije

10.09.2019.

u 09:30h

Ranko Dragović
1
G219 Nacionalna turistička geografija

28.08.2019.

u 12:00h

Selim Šaćirović
3
G222 Кulturno-istorijske osnove Srbije

06.09.2019.

u 09:00h

Miloš Đorđević
1
G223 Metodologija naučno-istraživačkog rada

27.08.2019.

u 10:00h

0
G257 Banjski turizam

28.08.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G277 Ruralna ekologija

04.09.2019.

u 10:00h

0