DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G203 Тematsko kartiranje

25.12.2019.

u 12:00h

Ivan Filipović
0
G204 Politička geografija

25.12.2019.

u 10:00h

Ranko Dragović
4
G205 Stanovništvo sveta

25.12.2019.

u 12:00h

Selim Šaćirović
0
G206 Svetska privreda

23.12.2019.

u 10:00h

Jelena Živković
0
G208 Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

23.12.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G209 GIS

24.12.2019.

u 14:00h

Milan Đorđević
1
G211 Regionalna geografija Srbije II

25.12.2019.

u 09:30h

Mila Pavlović
2
G223 Metodologija naučno-istraživačkog rada

24.12.2019.

u 10:00h

Mrđan Đokić
0
G257 Banjski turizam

25.12.2019.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0