DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G203 Тematsko kartiranje

25.12.2023.

u 11:00h

Ivan Filipović
0
G204 Politička geografija

27.12.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G206 Svetska privreda

25.12.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
0
G208 Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

26.12.2023.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G209 GIS

26.12.2023.

u 14:00h

Milan Đorđević
0
G211 Regionalna geografija Srbije II

26.12.2023.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
1
G213 Тurističko-geografske regije sveta

27.12.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G223 Metodologija naučno-istraživačkog rada

28.12.2023.

u 09:00h

Mrđan Đokić
0