JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.GMAGRA Agrarna geografija

14.06.2022.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
20.GMBALК Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

08.06.2022.

u 10:00h

0
20.GMZAŠТ Zaštićena prirodna dobra

10.06.2022.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
20.GMINDG Industrijska geografija

13.06.2022.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
20.GMMINO Metodičke inovacije u geografiji

22.06.2022.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
20.GMNIR Metodologija naučno-istraživačkog rada

16.06.2022.

u 10:00h

Mrđan Đokić
0
20.GMPLAN Geografske osnove prostornog planiranja

15.06.2022.

u 10:30h

Selim Šaćirović
0
20.GMSТAТ Statistički modeli u geografiji

07.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Maja Obradović
0
20.GMТEMК Тematsko kartiranje

22.06.2022.

u 12:00h

Ivan Filipović
0
20.GMHAZA Hazardi

21.06.2022.

u 09:00h

Milena Gocić
0
20GMPOLI Politička geografija

22.06.2022.

u 12:00h

Ranko Dragović
0