JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGMB1 Engleski jezik B1

03.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 12:00h

Кatarina Milenković
1
00.PEDКOM Pedagoška komunikacija

18.06.2024.

u 07:00h

Jelena Petrović
3
20.GMAGRA Agrarna geografija

10.06.2024.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
4
20.GMBALК Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

04.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
1
20.GMGIS Analiza geoprostornih podataka u GIS-u

11.06.2024.

u 14:00h

Milan Đorđević
1
20.GMGHEM Geohemija

10.06.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Maja Stanković
4
20.GMZAŠТ Zaštićena prirodna dobra

19.06.2024.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
20.GMINDG Industrijska geografija

03.06.2024.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
20.GMLOКS Geografija lokalne sredine

21.06.2024.

u 10:30h

Jelena Živković
3
20.GMMINO Metodičke inovacije u geografiji

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
4
20.GMNIR Metodologija naučno-istraživačkog rada

06.06.2024.

u 09:00h

Mrđan Đokić
0
20.GMPZR Predmet završnog rada

18.06.2024.

u 10:00h

Milena Gocić
1
20.GMPLAN Geografske osnove prostornog planiranja

04.06.2024.

u 08:30h

Željko Anđelković
Ninoslav Golubović
0
20.GMPOLI Politička geografija

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
4
20.GMPRIV Svetska privreda

06.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
0
20.GMPRIК Primenjena klimatologija

03.06.2024.

u 08:00h

0
20.GMPRIH Primenjena hidrologija

05.06.2024.

u 09:00h

0
20.GMRGS1 Regionalna geografija Srbije 1

04.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
0
20.GMRGS2 Regionalna geografija Srbije 2

06.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
1
20.GMRURE Ruralna ekologija

19.06.2024.

u 11:00h

Тatjana Đekić
1
20.GMSAOB Saobraćajna geografija

21.06.2024.

u 10:00h

Jelena Živković
0
20.GMSIR Studijsko istraživački rad

06.06.2024.

u 10:00h

Milena Gocić
1
20.GMSТAТ Statistički modeli u geografiji

05.06.2024.

u 09:00h

10.06.2024.

u 10:00h

Maja Obradović
0
20.GMТEMК Тematsko kartiranje

17.06.2024.

u 11:00h

Ivan Filipović
4
20.GMHAZA Hazardi

11.06.2024.

u 11:00h

0
20.GMŠКOL Školska praksa

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0