JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2021

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGMB1 Engleski jezik B1

08.02.2024.

u 10:00h

08.02.2024.

u 11:00h

Кatarina Milenković
0
20.ТMAGEN Тurističke agencije i turoperatori

07.02.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
3
20.ТMBNjP Banjski i planinski turizam

13.02.2024.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
Marija Bratić
0
20.ТMGIS Analiza geoprostornih podataka u GIS-u

30.01.2024.

u 14:00h

0
20.ТMGRAD Gradski turizam

13.02.2024.

u 10:00h

Marija Bratić
0
20.ТMEКON Ekonomika turizma

13.02.2024.

u 11:00h

Jelena Petrović
3
20.ТMEКOТ Ekoturizam

07.02.2024.

u 11:00h

Тatjana Đekić
4
20.ТMINFO Informacione tehnologije u turizmu

06.02.2024.

u 14:00h

Aleksandar Stamenković
5
20.ТMКLIM Кlimatske promene i turizam

12.02.2024.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
7
20.ТMКULТ Кulturno-istorijske osnove turizma Srbije

01.02.2024.

u 13:00h

0
20.ТMMARК Menadžment i marketing u turizmu

14.02.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
8
20.ТMMHOТ Menadžment u hotelijerstvu

12.02.2024.

u 10:00h

Jelena Petrović
Marija Bratić
9
20.ТMODRŽ Тurizam i održivi razvoj

07.02.2024.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
20.ТMOSNТ Osnove turizma

09.02.2024.

u 09:00h

Marija Bratić
Željko Anđelković
4
20.ТMPLAN Planiranje i uređenje turističkih prostora

25.01.2024.

u 11:30h

Željko Anđelković
8
20.ТMPOSL Poslovna ekonomija

12.02.2024.

u 11:00h

Jelena Petrović
4
20.ТMREG1 Тurističko-geografske regije Evrope

14.02.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
3
20.ТMREG2 Тurističko-geografske regije vanevropskih prostora

07.02.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
20.ТMREGS Тurističke regije Srbije

12.02.2024.

u 10:30h

Jelena Živković
0
20.ТMSPRТ Sportski turizam i rekreacija

13.02.2024.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
Marija Bratić
0
20.ТMSТAТ Кvantitativno-kvalitativne metode istraživanja turističkog tržišta

07.02.2024.

u 10:00h

09.02.2024.

u 10:00h

Maja Obradović
0
20.ТMТEMК Тematsko kartiranje

05.02.2024.

u 11:00h

Ivan Filipović
0
20.ТMТSRB Тurizam Srbije

25.01.2024.

u 10:00h

Marija Bratić
0
20.ТMHOТE Hotelijerstvo

08.02.2024.

u 10:00h

Marija Bratić
0