ŠifraNaziv predmetaSSPČasovi aktivne nastaveESPB
PVDON
PRVA GODINA
1G101Uvod u geografiju1O2104
2G102Matematička geografija1O2207
3G103Geologija sa petrografijom1O3307
4G104Nacionalna ekonomija1O2206
5 Predmet izbornog bloka 11IB   6
6G105Kartografija2O3307
7G106Geološki resursi2O2205
8G107Informatika2O3205
9G108Engleski jezik2O2004
10 Predmet izbornog bloka 22IB   6
11 Praktična nastava2O0303
DRUGA GODINA
12G109Klimatologija3O3306
13G110Biogeografija3O2106
14G111Geografija stanovništva3O2206
15G112Geografija zemlјišta3O2106
16 Predmet izbornog bloka 33IB   6
17G113Hidrologija4O3307
18G114Geomorfologija4O3308
19G115Geografija naselјa4O3206
20 Predmet izbornog bloka 44IB   6
21 Praktična nastava4IB0303
TREĆA GODINA
22G116Metodika nastave geografije5O2206
23G117Industrijska geografija5O2104
24G118Geografija Srbije I5O2204
25 Predmet izbornog bloka 55IB2106
26G119Regionalna geografija I5O2205
27G120Turistička geografija5O2205
28 Predmet izbornog bloka 66IB   6
29G121Regionalna geografija II6O2204
30G122Geografija Srbije II6O2205
31G123Metodika praktične nastave geografije6O2508
32G124Agrarna geografija6O2104
33 Praktična nastava6O0303
Ukupno ESPB bodova180
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1.
1G131Geometrija1IB3206
2G132Poslovna matematika1IB3206
Predmeti izbornog bloka 2.
3G133Fizika2IB2206
4G134Francuski jezik2IB2206
Predmeti izbornog bloka 3.
5G135Pedagogija3IB2106
6G136Geografija lokalne sredine3IB2106
Predmeti izbornog bloka 4.
7G137Statistika4IB3006
8G138Geohemija4IB3006
Predmeti izbornog bloka 5.
9G139Nacionalna hidrologija5IB2106
10G140Nacionalna istorija5IB2106
Predmeti izbornog bloka 6.
11G141Poslovna statistika6IB2206
12G142Kulturno-istorijske osnove turizma6IB2206
13 Nacionalna klimatologija6IB2206
S – semestar u kome je predmet
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
Tip (tip predmeta): AO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SA -stručno aplikativni
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok